Tillverkning av kortfibergarn – steg 1

Papper blir till tråd för textila applikationer.

Det finns flera sätt att tillverka tråd för textila applikationer. Fibrerna i tråden kan antingen vara biobaserade (t.ex. bomull, hampa och rayon) eller syntetiska (t.ex. polyester och akryl). Det här projektet har testat att först tillverka papper som sedan skärs i smala remsor och tvinnas till tråd.

Målet var att tillverka en tråd med egenskaper mitt emellan obehandlad papperstråd och en tråd av återvunnen cellulosa, utan att använda miljöfarliga eller dyra kemikalier, vilket används kommersiellt i viskos- eller Lyocellprocessen.

Därför är det viktigt

Ett problem med syntetiska fibrer är att ”mikroplast” frigörs när textilmaterialet tvättas. Mikroplasten hamnar i haven där den påverkar den marina miljön. Fossilbaserade syntetfibrer har lång nedbrytningstid och det är eftersträvansvärt att ersätta dessa med tråd som tillverkas av förnybar och nedbrytningsbar råvara. Papperstråd uppfyller dessa krav. Om papperet för trådtillverkningen dessutom kan tillverkas på befintliga pappersmaskiner utnyttjas den nuvarande maskinparken.

Deltagare

Projektet drevs av Textilhögskolan i Borås och Mittuniversitet i samarbete med

Svenskt Konstsilke, Mondi Paper och Svenska PappersbruketIUC i Sjuhärad, Svema Industriteknik och Åkroken Science Park bidrog med specialistkunskaper.

Resultat

Skurna pappersremsor tvinnades till tråd med en tvinningsutrustning i liten labbskala. Pappersremsorna behandlades antingen före eller efter tvinning med plasticeringskemikalier för cellulosa. Resultat från labbskala visar att det är möjligt att i en kontinuerlig process plasticera tråd tvinnad av pappersremsor. Det går även att förbättra dragstyrka och brottöjning genom behandlingen. Inom projektet gjordes också ett lyckat försök att tvinna pappersremsor i något större skala.

Framtida potential

Projektet tror att plasticerad och tvinnad papperstråd efter ytterligare optimering har möjlighet att vara konkurrenskraftig på marknaden för vissa textila applikationer.

Läs mer i projektets slutrapport

Kontaktperson: Magnus Norgren, Mittuniversitetet

HHP 6_exempel_1 HHP 6_exempel_2

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?