Superstarka biokompositmaterial av kolhydrater från massafiber och havre – steg 1

Kan råvara från jordbruk och skogsbruk kombineras till ett superstarkt material och skapa nya affärsmöjligheter?

I det här projektet undersöks om betaglukan från havre kan förstärka cellulosa från skog och skapa ett mekaniskt superstarkt material. Genom att kombinera råvaror från jordbruk och skogsbruk, två sektorer som idag sällan samarbetar, kan nya affärsmöjligheter skapas.

Därför är det viktigt

Nya affärsmöjligheter baserade på förnybara råvaror är viktigt för en växande bioekonomi. Att sammanföra sektorer och/eller branscher som i nuläget sällan samarbetar skapar förutsättningar för detta.

Deltagare

Projektet har genomförts av Innventia och Tate & Lyle

Resultat

Det finns mycket goda förutsättningar att utveckla ett superstarkt biokompositmaterial och därigenom en ny gemensam marknad för skogs- och jordbruksindustrin. Det nya är att projektet förenar två sektorer som tidigare samarbetat i mycket begränsad omfattning. Även att tillverka en helt förnybar lättviktskomposit från nya materialkombinationer och utan lösningsmedelstillsatser är sammantaget nytt.

Framtida potential

Potentialen att ytterligare förbättra biokompositernas styrka är stor. Projektet har fastställt val av utgångsmaterial och process, vilket ger goda förutsättningar för fortsatt utveckling av det förnybara konceptet.

Läs mer i projektets slutrapport

Kontaktperson: Dina Dedic, Innventia

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?