Streaming Materia- immateriellt ägande av fysiska objekt – steg 1

Projektet pågick mellan november 2018 och maj 2019.

Projektets mål var att framställa en prototyp som kan producera måttanpassade plagg av biobaserad råvara. I genomförandet användes en 3D-printing process, där en armerande nätstruktur byggs upp och sedan täcks av ett skummat vedfibermaterial tillsammans med en plast av bioråvara. Processen var tänkt att kopplas ihop med en ny digital tjänst, där konsumenten får en direkt informationslänk till produktionen. Den digitala tjänsten skulle möjliggöra en större individanpassning av plagget för den enskilde konsumenten.

Deltagare

Guringo Designstudio, Högskolan i Borås och Almedahls.

Budget

Projektets budget var 407 000 SEK.

Därför var detta viktigt

I en tid som törstar efter goda exempel på cirkulära flöden som inte begränsar oss, ville projektet uppvisa ett konkret erbjudande som visar det cirkulära samhällets potential.

Förväntade resultat

Projektets mål var att undersöka förutsättningarna för en biobaserad, tillfällig och måttanpassad klädupplevelse. Konsortiet hade även ambitionen att verka som en överbryggande länk mellan design, producent, återförsäljare och konsument. Projektet hoppades att denna innovation skulle ge upphov till nya affärsmodeller och i förlängningen bidra till den cirkulära ekonomin som helhet.

Konkreta resultat

Projektet har nått tillfredsställande resultat som kan utgöra en grund för uppskalning och implementering i en större samhällskontext. Projektet menar att en automatiserad process av komposterbara plagg med kort livslängd är inte bara är en dröm utan en konkret verklighet. Plaggen går nu att bära, det går att göra konkreta affärsmodeller på dem samt att räkna på plaggens biogaspotential.

Projektet har lyckats producera plaggmönster på ett digitalt skärbord med skrivarhuvud för 3D-filament vilka sedan skummats med bioplast och fogats ihop enligt projektets principer. Plaggen har sedan testats under krävande förhållanden som löpning i sol och hetta och visat på tillfredställande resultat och oväntade värden som kylning, andning etc.

Plagg producerade inom detta projekt visades under 2019 på Bohusläns museum.

Nästa steg

Nästa steg är uppskalning med en helautomatiserad process samt implementation i ett ekosystem med såväl konsument som biogasanläggning.

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?