Streaming Materia- immateriellt ägande av fysiska objekt

Industri, akademi och konst i samarbete. Här skapas tillfälliga textilier med kort livslängd. Biobaserad svensk råvara för en internationell marknad.

Det här projektet har undersökt möjligheterna att utveckla ett nytt biobaserat material från svensk råvara som används i tillfälliga textilier med kort livslängd på en internationell marknad. Här har näringsliv, industri, forskning och konst mötts i ett praktiskt och gränsöverskridande samarbete.

Därför är det viktigt

Efterfrågan på nyheter är stor från konsumenten. Genom att skapa tillfälliga, komposterbara produkter av ett nytt biobaserat material kan detta konsumentbehov bejakas utan att miljön påverkas negativt. Ett sådant material skulle kunna skapa förädlingsvärde och konkurrenskraft inte bara i den svenska biobaserade sektorn.

Deltagare

Projektet har varit ett samarbete mellan Innventia, Holmen AB, Ragn-Sells, IbeyoStudio och Guringo Design Studio.

Resultat

Projektet har testat pappersstrukturer samt hur olika biobaserade kompositer kan skapa en dynamisk och organisk nedbrytning med önskade effekter. Bland annat har projektet tittat på hur biologiska mikroorganismer kan bidra till en värdekedja som skapar mervärde i varje steg, på samma sätt som i naturens egna system.

Framtida potential

Projektresultaten kommer att ligga till grund för ett flertal nya projekt med avsikt att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. Bland annat finns stor potential att vidareutveckla resultaten i ett av arbetspaketen i BioInnovations innovationsprojekt Etablera närodlad textil i Sverige (WP5).

Kontaktperson: Erik Lindvall, Guringo

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?