Skogsråvara – en komponent i skyddet av bilens underrede och skarvar – steg 1

Miljövänlig underredesbehandling i bilindustrin, går det?

Idag använder många biltillverkare PVC som tätningsmedel och dämpningsmassa i underredesbehandling. PVC är farlig vid förbränning och innehåller ftalater – ämnen med hälso- och miljöfarliga egenskaper. Därför finns en önskan att fasa ut dem. Det här projektet har utforskat möjligheten att ersätta dessa miljö- och hälsofarliga kemikalier med ett förnybart och hållbart alternativ.

Därför är det viktigt

PVC har länge varit omdebatterad eftersom den mjukgörs med fossilbaserade ftalater, som misstänks påverka både människa och miljö negativt. Därför är det önskvärt att hitta ett förnybart och hållbart alternativ.

Deltagare

Projektet har varit ett samarbete mellan Stora Enso, Elastopoli, Innventia och Volvo Cars med underleverantör Revocoat.

Resultat

Preliminära resultat visar på att hälso- och miljöfarliga komponenter som ingår i tätningsmedel kan bytas ut mot skogsbaserade, ”gröna” kemikalier. Under projektet visade det sig att bäst resultat uppnåddes med ligninbaserade kombinationsmaterial.

Framtida potential

Baserat på de positiva resultaten skulle några materialkombinationer kunna testas som alternativ till existerande underredesbehandlingar. Projektet ser potential framförallt i att byta ut miljö- och hälsofarliga kemikalier och ersätta dessa med ett grönt, hållbart alternativ för hela fordonssektorn.

Läs mer i projektets slutrapport

Kontaktperson: Göran Flodberg, Innventia

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?