Rosta med pellets: Pelletsteknik för processindustrin – steg 1

Detta projekt prövar hypotesen att det är möjligt att driva en kafferost med pellets på ett sådant sätt att utsläppen nästan är luktfria, att smaken på det färdiga kaffet påverkas positivt, att det går att köra process med ett blandat bränsle bestående av träpellets och kaffeskal från rostning och på så vis få processen CO2 neutral och cirkulär.

Därför är detta viktigt

Projektet har väsentlig potential att bidra till FN:s globala mål genom att reducera växthusgaserna från processen, men även genom att eliminera avfallstransporterna kopplade till kaffeskal.

Förväntat resultat

Visa att man kan klara de förbränningstekniska och reglertekniska utmaningarna kopplade till att använda träpellets och kaffeskal som bränsle.

Deltagare

SCA Energy AB, Gringo Nordic Coffee Roasters AB, ÄFAB och Hästevik Coffee Roasters AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 938 000 SEK och kommer att pågå under sju månader – från juni till december 2022.