PhatherTex: Biobaserade och biologiskt nedbrytbara textilier från bioplaster och fjädrar

Projektets ska undersöka möjligheten att tillverka textilt material av fjädrar och bio-polymerer. Dessa textiler skulle bli helt nedbrytbara och innebära en betydligt mindre belastning på miljön då råmaterialet är förnyelsebart och till stor del skulle kunna tas ur en idag tillgänglig restström.

Förväntat resultat

Att starta en försöksproduktion av biobaserade och nedbrytbara textilier samt att undersöka marknadspotentialen för dessa produkter.

Deltagare

Projektkonsortiet består av Bioextrax, Borås universitet, Perstorp och Tetorn.

Budget & tidsplan

Projektets budget är 867 400 SEK och kommer att pågå i sex månader.

Mer information

Edvard Hall, VD Bioextrax
edh@bioextrax.com
+46 (0)736267643