PhatherTex: Biobaserade och biologiskt nedbrytbara textilier från bioplaster och fjädrar – steg 1

Projektet pågick mellan november 2018 och maj 2019.

Nuvarande produktionsmetoder och råvarukällor gör textilindustrin ohållbar. Samtidigt produceras 3-5 miljoner ton fjäderavfall varje år, varav det mesta går till soptippen.

Projektet undersökte möjligheten att tillverka textila material av fjädrar och biopolymerer.

Deltagare

Bioextrax, Borås universitet, Perstorp och Tretorn.

Budget

Projektets budget var 867 400 SEK.

Därför var detta viktigt

Textiler som skulle tas fram inom projektet skulle bli helt nedbrytbara och innebära en betydligt mindre belastning på miljön, då råmaterialet är förnyelsebart och till stor del skulle kunna tas ur en idag tillgänglig restström.

Förväntade resultat

Att starta en försöksproduktion av biobaserade och nedbrytbara textilier samt att undersöka marknadspotentialen för dessa produkter.

Konkreta resultat

Projektet har bekräftat hypotesen och har med andra ord visat på att det går att producera textilier från en kombination av biopolymerer och keratinmikrofibrer från fjädrar.

Nästa steg

Nästa steg är att bedöma vilken typ av textilapplikation (kläder, bilar, textilskum etc.) som är den mest lämpliga, samt att bekräfta att de framställda materialen verkligen är lämpliga för den applikationen. Baserat på det arbete som utförts under hypotesprövning steg 1 har projektet utvecklat nya hypoteser som de avser att söka vidare medel för att arbeta vidare med i steg 2. Projektet planerar då även att involvera ytterligare slutanvändare från olika branscher.

Läs om Biobaserat och biologiskt nedbrytbart polymerskum från bioplaster och fjädrar – Steg 2.