Ökad användning av kemikalier från skogsråvara i färg & lack – steg 1

Kan tillsatsmedel i färg och lack baseras på förnybar råvara utan att påverka produktens kvalitet?

Projektet har testat om en unik och outforskad kemikalie från skogsråvara kan användas som tillsatsmedel i färg och lack. Exempel på nytta i färg är ökad flexibilitet, rötbeständighet och hårdhet i den film som appliceras på trä.

Därför är det viktigt

I Europa används omkring sju miljoner ton färg och lack varje år, och råvarorna domineras av kemikalier från fossila källor. Det är eftersträvansvärt att öka andelen ingredienser från förnybara råvaror utan att ge avkall på produktens kvalitet. Ökad användning av kemikalier från skogsråvara kan skapa ett marknadsbehov som möjliggör byggande av nya bioraffinaderier.

Deltagare

I projektet deltog Sherwin-Williams Sweden AB och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Resultat

Projektet har kommit fram till att den rena kemikalien inte kan introduceras i ett färgsystem. Men med rätt modifiering av kemikalien är det möjligt att få in den i en färgformulering.

Framtida potential

Projektet ser behov av långtidsstudier och tester av fler varianter av kemikalien för att avgöra om projektresultaten kan föras vidare. Det finns också potential att förädla kemikalien så att den kan hitta fler tillämpningar och därmed ytterligare öka försäljningsvolymerna av råvaran.

Läs mer i projektets slutrapport

Kontaktperson: Erik Blohm, Innventia

hhp-16_exempel

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?