Nytänkande nanofiberbaserat bärarmaterial vid cellodling – steg 1

Projektet vill validera användandet av ett nytt, cellulosabaserat, nanofibermaterial inom cellexpansion. Syftet är att utöka Cellevates etablerade produktportfölj, som i dag är baserad på syntetiska plastmaterial, med nya biobaserade material och utnyttja möjligheterna detta medför för att lösa ett etablerat kundproblem.

Målet är att påvisa att materialen i en relevant miljö stödjer cellviabilitet, celldifferentiering och att det med enzymer går att bryta ned dem för skonsammare cellextraktion.

Därför är detta viktigt

Höga produktions- och utvecklingskostnader är bland de största problemen för nya cellterapier. Höga uppstartskostnader utgör dessutom en signifikant barriär för nya start-ups och spin-outs, och för etablerade biotech-företag är det fortfarande en stor utmaning att nå industriskalig produktion. Det har medfört att existerande cellterapier idag både är få i antal och otroligt dyra.

Projektet vill utvärdera en ny biobaserad lösning med potential att mångfaldigt öka kvantiteten vid cellproduktion utan att öka kostnaden eller påverka kvaliteten. Det har potential att inte bara bidra till bättre och billigare terapier i framtiden, utan introduktionen av nya naturliga material som alternativ till de traditionella syntetiska plasterna är ett steg i rätt riktning i strävan att uppnå en biobaserad samhällsekonomi.

Förväntat resultat

Projektet förväntas att utöka, den redan signifikanta, svenska kunskapsbasen kring användandet av cellulosabaserade material inom life science. Projektet förväntas också innovera i cellterapifältet, vilket har potential att påverka den svenska bioekonomin och skogsindustrin positivt genom att främja användandet av lokala svenska råmaterial i cellproduktionsprocesser.

Deltagare

Cellevate AB och RISE.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 757 928 SEK och kommer att pågå under sex månader – från maj till oktober 2021.

Svepelektronmikroskopsbild på Cellevates cellulosafiber.