Nya biobaserade högtrycks- och lågtryckslaminat med ligninbaserat harts för bygg-och möbelindustrin – steg 1

Detta projekt bidrar positivt till samhällsutvecklingen både genom minskad konsumtion av ändliga resurser samt genom att ersätta en fossilbaserad produkt med en biobaserad och underutnyttjad resurs från svenskt skogsbruk. Idén består i att undersöka om en modifierad skräddarsydd lignin skulle kunna ersätta fenolformaldehyd harts (PF) i hög- och lågtryckslaminat (HPL och LPL) för att utesluta en fossilbaserad komponent.

Målet med denna studie är att demonstrera tillverkning av 100 % biobaserad HPL och LPL med goda egenskaper, alternativt minimerad användning av fossila komponenter. I studien kommer den fossilbaserade komponenten fenolformaldehyd (PF), som i dagsläget till stor del används som bindemedel för HPL och LPL, att ersättas med lignin.

Hypotesen är att ett laminatpapper impregnerat med lignin eller ligninderivat kan ge en likvärdig impregnering och liknade egenskaper som ett laminat vars papper är impregnerade med fenolharts. Efter genomfört projekt planerar projektparterna att använda resultaten för att underbygga en större ansökan med industriellt fokus på tillverkning och utveckling av affärsmodeller för fullt biobaserade konstruktionslaminat.

Därför är detta viktigt

Laminatindustrin, varav en stor del är HPL och LPL, är en stor marknad globalt sett. Efterfrågan på mer miljöanpassade, biobaserade system är stor då de traditionella hartssystem som används idag är fossilbaserade. Tillgången till alternativa och biobaserade hartssystem kommer leda till stora miljöfördelar inom en rad industrisegment, bland annat bygg, snickeri, möbel och transport, genom minskad förbrukning av fossila resurser.

Förväntat resultat

Detta projekt kommer att bidra positivt till samhällsutvecklingen genom minskad konsumtion av ändliga resurser. Av FN:s globala mål för hållbar utveckling är det främst mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 11 Hållbara städer och samhällen, och 12 Hållbar konsumtion och produktion som adresseras.

Deltagare

Bendinggroup AB, JELD-WEN Sverige AB, Lamiroc i Sverige AB and RISE Research Institutes of Sweden AB

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1 MSEK och kommer att pågå under sex månader – från november 2022 till april 2023.