Ny metod för framställning av ”underhållsfria” och ”nötningsbeständiga” trämaterial – steg 1

Stabilare, varaktiga och estetiskt tilltalande träprodukter till ett konkurrenskraftigt pris – en del av framtidens byggande och boende.

Projektet har undersökt en ny metod för att skapa stabilare, varaktiga och estetiskt tilltalande träprodukter till ett konkurrenskraftigt pris. Målet var att skapa ett nytt trämaterial med ett vattenavstötande och skyddande lager under ytan istället för över, för att på så sätt minska behovet av underhåll.

Därför är det viktigt

I framtiden kommer fler byggnader att behövas, framförallt i städerna för att hysa en växande befolkning. Eftersom trä är ett fasadmaterial som kräver mycket underhåll kommer byggarna att tvingas välja andra mer varaktiga men mindre miljövänliga material. Därför ville projektet undersöka möjligheten att producera ett förstärkt trämaterial som är underhållsfritt i 20 år.

Deltagare

Projektgruppen har bestått av deltagare från Luleå tekniska universitet, SP Sveriges forskningsinstitut och industrimedlemmar i TräCentrum Norr.

Resultat

Projektet visade att det är möjligt att skapa ett skyddslager under träytan, men den kommersiella potentialen för det nya trämaterialet måste fortfarande valideras.

Framtida potential

När dessa förstärkta trämaterial har validerats i praktiken kommer det att vara möjligt att förbättra teknologin och bygga en första prototyp.

Kommersiella tillämpningar för teknologin utvecklad i detta projekt kommer att utforskas i programmet Träinnovation i Norr. I projektet kommer det att undersökas huruvida det är möjligt för träytor som har blivit permanent modifierade att ha olika färg och skydd mot UV-ljus, samt möjligheten att addera flamskyddsmedel under träytan för att sakta ner förbränning och samtidigt behålla träets insida intakt.

Läs mer i projektets slutrapport

Kontaktperson: Diego Elustondo, Luleå tekniska universitet

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?