Koordinering av HORIZON-JU-CBE-2024-IA-05 ansökan

Projektet syftar till att samordna ansökan till Europeiska unionens utlysning HORIZON-JU-CBE-2024-IA-05: Selektiv och hållbar (sam)produktion av ligninderiverade aromater.

Med detta stöd syftar projektet till att samla ett mångsidigt och kapabelt konsortium av experter, industripartners och forskningsinstitutioner för att skriva ett vinnande förslag.

I det planerade EU-projektet är projektets mål att optimera och skala upp två proprietära metoder för att depolymerisera lignin. Syftet är att producera olika strömmar av ligninbaserade aromatiska molekyler. Därefter avser projektet att validera uppgradering av dessa strömmar till olika högvärdiga biokemikalier som biobaserade adhesiver, beläggningar för träbaserade paneler och spånskivor, dikarboxylsyramonomerer såsom adipinsyra (förstadium till nylon 66), antioxidantblandningar med applikationer inom gummi, smörjmedel och personvårdsprodukter etc.

Därför är detta viktigt

Huvudprojektet syftar till att återvinna underutnyttjat lignin till värdefulla biobaserade produkter såsom adhesiver, hartser, polyoler och specialkemikalier, vilket minskar avfall och beroendet av fossila bränslen. Produktionen av högvärdiga bio-aromatiska föreningar för användning inom olika industrier, inklusive gummi, bränslen, smörjmedel, polymerer, specialkemikalier och kosmetika, kommer att främja ekonomisk tillväxt, skapa gröna jobb och stärka lokala ekonomier, särskilt i landsbygdsområden.

Detta initiativ främjar hållbarhet, miljöansvar och cirkulär ekonomi genom att omvandla avfallsströmmar till värdefulla resurser. Samarbetet mellan forskare, industripartners och beslutsfattare kommer att driva systemisk förändring, vilket leder till en mer hållbar och rättvis biobaserad social ekonomi.

Förväntat resultat

Förberedelseprojektet avser att driva parterna genom ansökningsförberedelsefasen med engagemang och entusiasm. Ett välstrukturerat och tillräckligt finansierat förberedelseprojekt kommer att ge möjlighet att samla ett starkt konsortium, noggrant utforma ett mycket tilltalande förslag och avsevärt förbättra utsikterna att nå ett framgångsrikt resultat.

Deltagare

RISE Research Institutes of Sweden AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 715 000 SEK och kommer att pågå under fem månader – från maj till september 2024.