HoloNano – steg 1

Projektet pågick mellan september 2017 och mars 2018.

Rolling Optics filmer är hett eftertraktade inom branschen för varumärkesskydd eftersom de är mycket svåra att reproducera men enkla att autentisera.

Dagens filmer trycks på det fossilbaserade substratet polypropylen. Projektet hade till syfte att undersöka om ett miljövänligare substrat kan användas, såsom biobaserade filmer av cellulosa nanofibrer (CNF). Hypotesen var att lika högkvalitativa holografiska tryck kan produceras på CNF-filmer eftersom dessa kan designas för att uppfylla rådande kvalitetskrav såsom transparens, mekaniska- och ytkemiska egenskaper. Dessa filmer skulle även kunna göras aktiva (elektriskt eller magnetiskt). Kombinationen holografiskt tryck med ett aktivt substrat skulle resultera i mer avancerade filmer som är extremt svåra att reproducera och därmed ytterligare stärka varumärkesskyddet. Den potentiella marknaden för varumärkesskydd är enorm. Det globala värdet för förfalskade produkter uppskattas 2016 av EU och OECD till över 300 miljarder euro.

Därför var det viktigt

Projektet skulle bidra till övergången till en biobaserad ekonomi genom substitution av ett fossilbaserat till ett biobaserat substrat, samt med målsättningen att i steg 2 utnyttja det biobaserade substratet fullt ut så att nya produkter, mer avancerade än dagens, kunde tas fram.

Projektet berörde tryckbarhet av avancerad holografiska tryck på ett biobaserat substrat. RISE Bioekonomi ansvarade för framtagning, karakterisering och utveckling av substrat med önskade materialegenskaper. Rolling Optics utförde tryckbarhetstester och gav feedback för framtagning av nya substrat med optimerade egenskaper.

Deltagare

Projektet genomfördes av RISE Bioekonomi och Rolling Optics (projektledare).

Förväntade resultat

Optimering av materialegenskaper för det biobaserade substratet så att tryck med likvärdig kvalitet jämfört dagens filmer skulle kunna produceras. Om projektet lyckades skulle aktiva substrat undersökas i steg 2 och en potentiell industriell producent av CNF-filmer skulle bjudas in. Biobaserade filmer skulle vara en ny produktlinje för Rolling Optics, och inte bara miljövänligare utan potentiellt sett även kunna generera en mer avancerad och bättre produkt.

Budget

Projektet hade en total budget på 300 000 SEK.

Mer information

Johannes Enlund, projektledare
Rolling Optics
070-55 82 604
johannes.enlund@rollingoptics.com