HoloNano

Rolling Optics filmer är hett eftertraktade inom branschen för varumärkesskydd eftersom de är mycket svåra att reproducera men enkla att autentisera.

Dagens filmer trycks på det fossilbaserade substratet polypropylen. Projektet har till syfte att undersöka om ett miljövänligare substrat kan användas, såsom biobaserade filmer av cellulosa nanofibrer (CNF). Hypotesen är att lika högkvalitativa holografiska tryck kan produceras på CNF-filmer eftersom dessa kan designas för att uppfylla rådande kvalitetskrav såsom transparens, mekaniska- och ytkemiska egenskaper. Dessa filmer kan även göras aktiva (elektriskt eller magnetiskt). Kombinationen holografiskt tryck med ett aktivt substrat skulle resultera i mer avancerade filmer som är extremt svåra att reproducera och därmed ytterligare stärka varumärkesskyddet. Den potentiella marknaden för varumärkesskydd är enorm. Det globala värdet för förfalskade produkter uppskattas 2016 av EU och OECD till över 300 miljarder euro.

Därför är det viktigt

Projektet bidrar till övergången till en biobaserad ekonomi genom substitution av ett fossilbaserat till ett biobaserat substrat, samt med målsättningen att i steg 2 utnyttja det biobaserade substratet fullt ut så att nya produkter, mer avancerade än dagens, kan tas fram.

Projektet berör tryckbarhet av avancerad holografiska tryck på ett biobaserat substrat. RISE Bioekonomi ansvarar för framtagning, karakterisering och utveckling av substrat med önskade materialegenskaper. Rolling Optics utför tryckbarhetstester och ger feedback för framtagning av nya substrat med optimerade egenskaper.

Deltagare

Projektet genomförs av RISE Bioekonomi och Rolling Optics som innehar projektledarrollen.

Förväntat resultat

Optimering av materialegenskaper för det biobaserade substratet så att tryck med likvärdig kvalitet jämfört dagens filmer kan produceras. Om projektet lyckas kommer aktiva substrat undersökas i steg 2 och en potentiell industriell producent av CNF-filmer kommer att bjudas in. Biobaserade filmer skulle vara en ny produktlinje för Rolling Optics, och inte bara miljövänligare utan potentiellt sett även kunna generera en mer avancerad och bättre produkt.

Budget

Projektet pågår mellan september 2017 och mars 2018 och har en total budget om 300 000 SEK.

Mer information

Johannes Enlund, projektledare
Rolling Optics
070-55 82 604
johannes.enlund@rollingoptics.com