Funktionella mötesplatser

Funktionella mötesplatser är ett aktivitetsprojekt med syfte att utveckla och fördjupa samverkan och lärande i programmet BioInnovation. Det ettåriga projektet är finansierat av forskningsrådet Formas och pågår fram till sista december 2015. Projektet leddes av professor Håkan Wiklund och genomfördess av forskare från avdelningen för Kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet.

Utmaningen med projektet var att hitta användbart och funktionellt stöd för systematisk samverkan och lärande mellan programmets olika aktörer, även då aktörerna finns på geografiskt olika platser och med olika organisationstillhörigheter. För att möta denna utmaning var samverkan identifierad som en strategisk framgångsfaktor.

De funktionella mötesplatserna har utvecklats genom att, utifrån aktörernas behov, inventera och studera metoder och verktyg för att sedan föreslå och prova metoder och mötesplatser i programmet.