Funktionaliserade expanderbara cellulosaskum – steg 1

Projektet pågick mellan september 2017 och mars 2018.

Utveckling av biobaserade expanderande skum som ska ersätta polyuretan- och polystyrenskum.

Hypotesen var att det skulle gå att åstadkomma biobaserade expanderande skum genom ämnen som utvecklar gas när de utsätts för värme i kombination med en cellulosakälla. På så sätt bildas gasfickor i materialet som skapar det expanderande cellulosaskummet. Vidare var hypotesen att det genom att modifiera cellulosan skulle gå att åstadkomma olika funktionella egenskaper såsom styrka, vattenabsorbens/vattenavvisning och flamskydd.

Därför var det viktigt

Ersättning av fossilbaserade plaster är en viktig del av övergången till bioekonomin. För att påskynda utvecklingen krävs kostnadseffektiva och funktionella biobaserade material som kan få acceptans på marknaden.

Projektet genomfördes i samverkan mellan OrganoClick och Nordens största tillverkare av begravningskistor, Nyarp, med en årlig produktion av 120 000 kistor. I deras verksamhet identifierades tre områdensom skulle ha ett behov av biobaserad expanderande cellulosaskum:

  1. Absorberande material
  2. Förpackningsmaterial
  3. Förstärkningskonstruktioner

Deltagare

Projektet genomfördes av OrganoClick AB, Nyarp Produktion AB och NiNa Innovation AB (projektledare).

Förväntade resultat

3D-formade expanderbara cellulosaskum skulle exempelvis ha en applikation som förpackningsmaterial för transporter, kunna ersätta nuvarande isoleringsmaterial i bilar, med rätt brandskyddsegenskaper kunna ersätta nuvarande stoppning i möbler eller användas som byggmaterial för isolering mot ljud och värme, eller med rätt styrka kunna användas som förstärkningsmaterial för lättviktsskivor. De fossilbaserade material som skulle kunna ersättas var framför allt polyuretaner och polystyrener. Enbart världsmarknaden för spraybara polyuretanskum är i storleksordningen 15 miljarder kronor.

Budget

Projektet hade en total budget på 1 100 000 SEK.

Mer information

Niklas Berglin, projektledare
NiNa Innovation
073-7180049
niklas.berglin@ninainnovation.com