Funktionaliserade expanderbara cellulosaskum

Utveckling av biobaserade expanderande skum som ska ersätta polyuretan- och polystyrenskum.

Hypotesen är att det går att åstadkomma biobaserade expanderande skum genom ämnen som utvecklar gas när de utsätts för värme i kombination med en cellulosakälla. På så sätt bildas gasfickor i materialet som skapar det expanderande cellulosaskummet. Vidare är hypotesen att det genom att modifiera cellulosan går att åstadkomma olika funktionella egenskaper såsom styrka, vattenabsorbens/vattenavvisning och flamskydd.

Därför är det viktigt

Ersättning av fossilbaserade plaster är en viktig del av övergången till bioekonomin. För att påskynda utvecklingen krävs kostnadseffektiva och funktionella biobaserade material som kan få acceptans på marknaden.

Projektet genomförs i samverkan mellan OrganoClick och Nordens största tillverkare av begravningskistor, Nyarp, med en årlig produktion av 120 000 kistor. I deras verksamhet har tre områden identifierats som skulle ha ett behov av biobaserad expanderande cellulosaskum:

  1. Absorberande material
  2. Förpackningsmaterial
  3. Förstärkningskonstruktioner

Deltagare

Projektet genomförs av OrganoClick AB, Nyarp Produktion AB och NiNa Innovation AB som innehar projektledarrollen.

Förväntat resultat

3D-formade expanderbara cellulosaskum skulle exempelvis ha en applikation som förpackningsmaterial för transporter, kunna ersätta nuvarande isoleringsmaterial i bilar, med rätt brandskyddsegenskaper kunna ersätta nuvarande stoppning i möbler eller användas som byggmaterial för isolering mot ljud och värme, eller med rätt styrka kunna användas som förstärkningsmaterial för lättviktsskivor. De fossilbaserade material som kan ersättas är framförallt polyuretaner och polystyrener. Enbart världsmarknaden för spraybara polyuretanskum är i storleksordningen 15 miljarder kronor.

Budget

Projektet pågår mellan september 2017 och mars 2018 och har en total budget om 1 100 000 SEK.

Mer information

Niklas Berglin, projektledare
NiNa Innovation
073-7180049
niklas.berglin@ninainnovation.com