Fossilfri lamineringsfolie för glas – steg 1

Projektet syftar till att byta ut glaslamineringsfolier från oljebaserade polymerer mot biobaserade naturliga polymerer som polysackarider från skogens biomassa. Laminerat glas används i stora kvantiteter till vindrutor, fönster, glasfasader, balkonger med mera. En biobaserad lösning för laminatmaterialet skulle därför vara ekologiskt och ekonomiskt gynnsam, även vid en liten marknadsandel, och dessutom avsevärt förbättra möjligheten att återvinna glas och folie.

Därför är detta viktigt

Biobaserat material för laminering av glas skulle ge en stor positiv inverkan, både ekologiskt och ekonomiskt, inklusive ökade möjligheter till återvinning av glas och folie. Nya tillämpningar för restströmmar skulle gynna den svenska skogsindustrin och tillväxtföretag i branschen.

Förväntat resultat

Projektet förväntas resultera i några olika recept på biobaserad folie, som lamineras med glas. De laminerade systemen kan demonstreras och vidareutvecklas till full skala. Vissa varianter av folierna kan göra det möjligt att enkelt separera glas och folie under återvinning. Genom att till viss del befintlig produktionsutrustning och befintliga värdekedjor kan användas finns stora möjligheter till framtida implementering.

Deltagare

RISE, OBOS Bostadsutveckling, Hornos Industriales Pujol, North East Trading, Linnéuniversitetet, Forserum Safety Glass och Glasbranschföreningen.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1030 kSEK och kommer att pågå under sex månader – från maj till oktober 2021.