Förnyelsebara cellulosabaserade nonwovenmaterial som superabsorbenter för hygien- och hälsosektorn – steg 1

Projektet avser att undersöka kommersialiseringspotentialen för cellulosabaserade nonwoven inom hygien- och hälsoprodukter. Dagens laminerade superabsorberande polymerpartiklar – så kallade mikroplaster – i sådana typer av produkter är en orsak till vattenföroreningar.

Projektet kommer att fokusera på två huvuddelar parallellt: (1) Optimera nonwoven för att maximera önskade egenskaperna som superabsorberande material och att ersätta fossilbaserat nonwoven. (2) Att formulera en kommersialiseringsplan för att producera nonwoven.

Därför är detta viktigt

Projektets vision är att ersätta laminerade superabsorberande polymerpartiklar (mikroplaster) i hygien- och hälsoprodukter med biologiskt nedbrytbara och komposterbara alternativ. Detta då dessa mikroplatser bland annat är en orsak till vattenföroreningar. På så sätt kan projektet bidra väsentligt till den cirkulära bioekonomin.

Förväntat resultat

Projektet ska resultera i flera materialformuleringar för kommersiell produktionslinje, identifiera potentiella produkter med slutanvändare och ha en affärsplan för materialproducent med tidslinje och kostnad.

Deltagare

RISE IVF och tre företag.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1 267 200 SEK och kommer att pågå under sex månader – från maj till november 2021.

Toppbilden visar pilotproduktion av nonwoven vid RISE IVF, Mölndal.