EkoMini- Biobaserade kompositer för båtbyggare – steg 1

Kan en båt byggd med en helt biobaserad kompositstruktur vara ekonomiskt konkurrenskraftig?

Projektet EkoMini vill bevisa att en båt kan byggas med en helt biobaserad kompositstruktur och ändå vara ekonomiskt konkurrenskraftig. I projektet har en preliminär design för en segelbåt med en skrovstruktur helt i biobaserad komposit utvecklats. Denna har sedan utvärderats genom en vikt- och kostnadsjämförelse mot två motsvarande båtar.

Därför är det viktigt

Att byta från fossila till biobaserade råvaror bidrar till visionen om att Sverige har ställt om till en bioekonomi 2050. För att produktionskedjan av båtar ska kunna övergå från fossil- till biobaserade material behövs bevis på att det går att bygga en båt med en helt biobaserad kompositstruktur som ändå är ekonomiskt konkurrenskraftig.

Deltagare

Södergren Group AB, Swerea Sicomp AB och Swedish Composites AB har ingått i projektgruppen.

Resultat

Generellt har en biobaserad struktur visat ekonomisk potential. Potentialen varierar dock beroende på båttyp. Resultaten är nyskapande eftersom det är första gången användandet av biobaserade kompositer i båtbyggande visar ekonomisk potential.

Framtida potential

Nästa steg är att slutföra båtens design och producera en prototypbåt för att visa på potentialen med biobaserade material. Projektet ser att kommersialisering av den första båten helt i biobaserad komposit är möjlig inom fem år.

Läs mer i projektets slutrapport

Kontaktperson: Erwan Juin, Swerea Sicomp

HHP 10_exempel1_NY HHP 10_exempel2_NY

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?