Cuboid

Att erbjuda transparenta cellulosabaserade förpackningar skulle vara banbrytande för övergången till en biobaserad ekonomi.

Projektet ska utreda om  rätt kombination av biobaserade material i Celwise nya 3D-formningsprocess kan ge nya translucenta/transparenta förpackningar som lyfter fram OAKs förmåga att erbjuda nya och innovativa förpackningslösningar.

Därför är det viktigt

Ett lyckat projekt kommer att bidra till övergången till en biobaserad ekonomi genom att erbjuda alternativ till oljebaserade plaster som idag orsakar många problem, speciellt i olika typer av förpackningar. Genom att arbeta tillsammans med 3D-formning av nya biobaserade material/materialkombinationer för att göra förpackningsdemonstratorer öppnar projektet nya möjligheter även i andra marknader.

Material, 3D-formning, mätningar och karakterisering samt hur de nya förpackningarna upplevs kommer att vara i fokus för Celwise, en teknikleverantör, RISE Bioeconomy, en materialinnovatör samt Seved Invests OAK, ett affärsprojekt för ett start-up företag som erbjuder hållbara förpackningar gjorda av biobaserade material. En gemensam kommunikationsplan initieras.

Deltagare

Projektet genomförs av Celwise, Seved Invest via affärsprojektet OAK samt RISE Bioeconomy som innehar projektledarrollen.

Förväntat resultat

Projektet kommer att ta fram en biobaserad förpackningsdemonstrator, baserad på tester av fyra familjer av biobaserade materialkombinationer och industriell verifiering. En befintlig form kommer att användas.

Budget

Projektet pågår mellan den 18 september 2017 och 31 maj 2018 och har en budget om 1 081 000 SEK.

Mer information

Sandra Pousette, projektledare
RISE Bioeconomy
0768-767 080
sandra.pousette@ri.se