Cuboid – steg 1

Projektet pågick mellan september 2017 och maj 2018.

Att erbjuda transparenta cellulosabaserade förpackningar skulle vara banbrytande för övergången till en biobaserad ekonomi.

Projektet skulle utreda om rätt kombination av biobaserade material i Celwise nya 3D-formningsprocess kan ge nya translucenta/transparenta förpackningar som lyfter fram OAKs förmåga att erbjuda nya och innovativa förpackningslösningar.

Därför var det viktigt

Ett lyckat projekt skulle bidra till övergången till en biobaserad ekonomi genom att erbjuda alternativ till oljebaserade plaster som idag orsakar många problem, speciellt i olika typer av förpackningar. Genom att arbeta tillsammans med 3D-formning av nya biobaserade material/materialkombinationer för att göra förpackningsdemonstratorer skulle projektet öppna nya möjligheter även i andra marknader.

Material, 3D-formning, mätningar och karakterisering samt hur de nya förpackningarna upplevs var i fokus för Celwise, en teknikleverantör, RISE Bioeconomy, en materialinnovatör samt Seved Invests OAK, ett affärsprojekt för ett start-up företag som erbjuder hållbara förpackningar gjorda av biobaserade material.

Deltagare

Projektet genomfördes av Celwise, Seved Invest via affärsprojektet OAK samt RISE Bioeconomy (projektledare).

Förväntade resultat

Projektet skulle ta fram en biobaserad förpackningsdemonstrator, baserad på tester av fyra familjer av biobaserade materialkombinationer och industriell verifiering. En befintlig form skulle användas.

Budget

Projektet hade en budget på 1 081 000 SEK.

Mer information

Sandra Pousette, projektledare
RISE Bioeconomy
0768-767 080
sandra.pousette@ri.se