Cellulosafiberbaserad ledande gel producerad i pilotskala för hjärtövervakning – steg 1

De tre målen med projektet är; högpresterande hjärtplåster, ledande geler och modifierade cellulosafibrer för en mängd olika applikationer. Beneli, som ingår i projektet, omvandlar idag ledande hydrogeler till kardiovaskulära hjärtplåster som säljs över hela världen. Tanken är att projektet modifierar denna värdekedja genom Lignin Industries som skulle kunna producera nya modifierade cellulosafibrer och genom att starta ett nytt företag som tillverkar ledande geler baserat på de nya modifierade hydrogelerna. Dessa skulle i sin tur sedan användas av Beneli till hjärtplåster.

KTH kommer att bidra till projektet med spetskompetens kring hur man förbereder de ledande gelerna. RISE kommer att koordinera projektet och utveckla en metod för att framställa skräddarsydda modifierade cellulosafibrer i pilotskala, baserat på deras test- & demofaciliteter och kompetens.

Därför är detta viktigt

Projektet vill framställa en hydrogel med enastående prestanda för kardiovaskulär övervakning, med modifierade cellulosabaserade fibrer som huvudingrediens. Projektet riktar sig till FN:s mål 3 för god hälsa och välbefinnande, eftersom det avsevärt förbättrar signal-brusförhållandet för kardiovaskulär övervakning, t.ex. EKG och EEG. Det riktar sig också mot FN:s mål 13 för klimatåtgärder, eftersom det avsevärt ökar hållbarheten för ledande hydrogeler och därmed kraftigt minskar behovet av transatlantiska transporter och i synnerhet snabba transporter med flygfrakt.

Förväntat resultat

Projektet skall arbeta med:

  1. Optimering av en jonisk och elektroniskt ledande tryckbar gel för bl.a. hjärtplåster.
  2. Beredning av kemiskt modifierade fibrer i kg-skala för användning i ledande gel.
  3. Extrudering av ledande fiberbaserade material
  4. Förberedelse av konsortium för Hypotesprövning steg 2.

Deltagare

RISE AB, KTH, Lignin Industries AB och Beneli AB

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 800 000 SEK och kommer att pågå under sex månader – från maj till november 2022.