BioPCB för höga frekvenser – Steg 1

Projektet vill bevisa att biobaserade fenoler kan användas inom flera teknikområden. Målet är att utveckla och testa ett alternativt material för att skapa högfrekventa kretskort (HFPCB). Användningen av biomaterial kan minska produktionstid, kostnader och i hög grad bidra till den gröna industrirevolutionen. Om detta material kan bevisas prestera lika bra som befintliga lösningar, kommer det att påverka flera industrier och marknader, inte minst inom telekommunikation.

Därför är detta viktigt

Projektet kommer, om det lyckas, kunna gynna flera marknader och slutanvändare inom till exempel telekommunikation, komponent- och kretskorttillverkare samt leverantörer av komposit- och råmaterial. Med det nya materialet kan man använda hållbara och billiga biobaserade råmaterial, som minskar kostnader, tid och miljöpåverkan oavsett användningsområde och skapar stor påverkan på en växande marknad.

Förväntat resultat

Projektet kommer att producera BioPBz-paneler (tillverkade av RISE) och utvärdera deras prestationer på ett verkligt testfall. Projektet förväntas kunna bevisa att biobaserade fenoler kan användas inom flera olika teknikområden.

Deltagare

Grepit AB, Beammwave AB och RISE Tryckt och organisk elektronik.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1 MSEK och kommer att pågå under sex månader – från november 2022 till april 2023.