BioModifierade ytor för digital tryckning utseende och känsla – steg 1

Kan vi skapa fossilfria ytbeläggningar som inte känns plastiga och som tillåter digital tryckning med gott resultat?

I det här projektet utforskas möjligheten att skapa ytor modifierade med biobaserade material för att passa digitaltryck och som ger både bättre tryckbarhet och goda taktila egenskaper.

Därför är det viktigt

Det finns ett behov av fossilfria ytbeläggningar med god tryckbarhet och goda taktila egenskaper.

Deltagare

Projektet genomförs av Innventia AB, Iggesund Paper Board och Ricoh Sverige AB

Resultat

Resultatet från projektet är att det går att belägga ytor med biobaserade substanser för att få förbättrade egenskaper för digital tryckning med avseende på tryckbarhet och taktila egenskaper. Förväntade effekter av detta är att man kommer att kunna modifiera substratytor speciellt för digitaltryckning i mindre volymer vilket är nydanande. Detta ger stora kostnadsfördelar då det inte kommer att behövas speciella kvaliteter för digitaltryckning utan det går att använda konventionella kvaliteter producerade i stora volymer.

Framtida potential

Projektet ser en potential i att skapa fossilfria ytbeläggningar med goda taktila egenskaper och god tryckbarhet samt i att hitta processer och substrat som tillvaratar flexibilitet och snabbhet hos digitala tryckprocesser.

Läs mer i projektets slutrapport

Mer information

Erik Blohm
Innventia
erik.blohm@innventia.com

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?