Biokompositer av termoplastisk cellulosa genom smältbearbetning – steg 1

En ny idé appliceras på befintlig industriell teknologi för att skapa teknik som snabbt kan skalas upp och producera nanofibrer i en industriell process.

Syftet med det här projektet har varit att jämföra biokompositer från nanofibrer med kompositer från trä, samt att utveckla en metod för nedbrytning av träfibrer till nanofibrer i en industriell process. Materialet kan användas i storskaliga tillämpningar, till exempel förpackningar och möbler.

Därför är det viktigt

Projektet baseras på en ny idé som appliceras på en existerande industriell teknologi. På så sätt kan tekniken snabbt skalas upp till industriell skala. Hela värdekedjan från skogsindustrin till kemiindustrin och vidare till slutkunder, såsom IKEA, kan ha användning av tekniken.

Deltagare

Projektet har genomförts av Tekniska Högskolans Studentkonsulter Stockholm

Resultat

Resultaten visade att nanofibrer presterade mycket bättre än träfibrer. Metoden att bryta ner träfibrer till nanofibrer i en extruder var lyckad.

Framtida potential

Utöver att tekniken snabbt kan skalas upp och komma hela värdekedjan till godo kan skogsindustrin utveckla en ny generation modifierade träfibrer anpassade för biokompositer.

Läs mer i projektets slutrapport

Kontaktperson: Fabiola Vilaseca, Tekniska Högskolans Studentkonsulter Stockholm

 

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?