Biobaserat sammansatt filter för småskaliga vattenreningsenheter – steg 1

Detta projekt avser att testa ett kompositmaterial baserat på lera och nanocellulosa för filtrering av dricksvatten. Idén baserar sig på väletablerad forskning som visat på möjligheten att enkelt justera materialsammansättningen. Projektet syftar till att utveckla filter på detta sätt och testa genomförbarheten av dessa filter för små volymer vatten, med hjälp av befintliga testbäddar för vattenfilter (skapade för några år sedan via ett VINNOVA-projekt). Om stabiliteten och prestandan är acceptabel kommer man fortsätta projektet, för att utveckla en kommersiell produkt.

Därför är detta viktigt

Projektet syftar till att hitta kostnadseffektiva och funktionella lösningar för decentraliserade vattenreningsenheter, som till största delen inte är kopplade till kommunala vattentjänster. Man strävar efter att använda naturliga lösningar (kompositer med naturmaterial) som finns i Sverige och som kan hjälpa den biobaserade svenska ekonomin. Dessutom siktar man på att utveckla produkter som är lätta att återvinna, som den här typen av komposit baserad på lera och nanocellulosa är, och därmed ta steg framåt mot en cirkulär ekonomi för Sverige. Resultatet kan bli en lösning för dem som inte har kommunalt vatten i Sverige och Europa, med en uppskattad potentiell marknad på 70 miljoner användare.

Förväntat resultat

Man avser att visa att kompositmembran som använder lera och nanocellulosa kan användas, med några viktiga modifieringar för vattenrening, i småskaliga enheter för dricksvattenproduktion. Om kompositmembranen visar funktionalitet i laboratoriet och når TRL 4, kommer man att fortsätta vidareutvecklingen av filtren.

Deltagare

Vattencentrum (Campus Roslagen AB), Arcadia AB och Vatteninfo Sverige AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 685 000 SEK och kommer att pågå under sex månader – från maj till november 2022.

Ta del av uppdateringar från projektet här (ResearchGate).