Biobaserade våtstarka förpackningsmaterial – steg 1

Kan förpackningsprodukter med hög våtstyrka tillverkas från pappersmassor med höga vedutbyten genom att utnyttja vedens nativa lignin som våtstyrkemedel?

I det här projektet testas hypotesen, som hittills endast grundar sig på försök i laboratorie- och pilotplantskala, att det kan vara möjligt att även tillverka våtstarka papper från mekaniska och kemimekaniska pappersmassor.

Därför är det viktigt

Projektets behovsägare hoppas att projektets hypotes kan prövas för att senare vidareutveckla processtekniken och därmed nya fossilfria förpackningsmaterial som samhället kommer ha stor nytta av då vi bland annat skall fasa ut användningen av plastkassar. Projektet kan starkt bidra till en biobaserad ekonomi 2050. Projektet skapar också förutsättningar för att öka förädlingsvärdet i den svenska biobaserade sektorn.

De inkluderande företagen samt även många andra är intresserade av de resultat som är framtagna på labbnivå. Det är otroligt viktigt att även resultat från större skala kan visas innan företag kan satsa rejält på den föreslagna tekniken i full skala. Värdekedjan med processleverantör (Valmet), papperstillverkare (Stora Enso) samt företag som skall återvinna materialet (Biogas i Mellannorrland) är med och utformar försöken och specifikationer för morgondagens nya våtstarka pappersmaterial. Försök kommer till stor del göras i på Valmets försöksanläggningar.

Deltagare

Projektet genomförs av Mittuniversitetet (innehar projektledarrollen), Valmet AB, Stora Enso AB samt Biogas i Mellannorrland AB.

Förväntat resultat

Om hypotesen håller skulle en ny banbrytande teknik kunna utvecklas som, efter ombyggnad, kan appliceras i torkpartier på dagens pappersmaskiner. Användningen av pappersmassor, som kan tillverkas vid höga vedutbyten, skulle på så sätt gynnas och våtstarka papper som kan ersätta plast i många applikationer kan börja tillverkas.

Budget

Projektet pågår från den 15 september 2017 till och med den 15 mars 2018 och har en total budget om 1 000 000 SEK.

Mer information

Gunilla Pettersson, projektledare
Mittuniversitetet
070-2000525
gunilla.pettersson@miun.se