Biobaserade våtstarka förpackningsmaterial – steg 1

Projektet pågick från september 2017 till och med mars 2018.

Kan förpackningsprodukter med hög våtstyrka tillverkas från pappersmassor med höga vedutbyten genom att utnyttja vedens nativa lignin som våtstyrkemedel?

I det här projektet testades hypotesen, som endast grundade sig på försök i laboratorie- och pilotplantskala, att det skulle kunna vara möjligt att även tillverka våtstarka papper från mekaniska och kemimekaniska pappersmassor.

Därför var det viktigt

Projektets behovsägare hoppades att projektets hypotes skulle kunna prövas för att senare vidareutveckla processtekniken och därmed nya fossilfria förpackningsmaterial som samhället skulle ha stor nytta av då vi bland annat ska fasa ut användningen av plastkassar. Projektet avsåg att bidra till en biobaserad ekonomi 2050. Projektet avsåg också att skapa förutsättningar för att öka förädlingsvärdet i den svenska biobaserade sektorn.

De inkluderande företagen samt även många andra var intresserade av de resultat som var framtagna på labbnivå. Det var otroligt viktigt att även resultat från större skala skulle kunna visas för att företag skulle välja satsa rejält på den föreslagna tekniken i full skala. Värdekedjan med processleverantör (Valmet), papperstillverkare (Stora Enso) samt företag som skulle återvinna materialet (Biogas i Mellannorrland) var med och utformade försöken och specifikationer för morgondagens nya våtstarka pappersmaterial. Försök skulle till stor del göras i på Valmets försöksanläggningar.

Deltagare

Projektet genomfördes av Mittuniversitetet (projektledare), Valmet AB, Stora Enso AB samt Biogas i Mellannorrland AB.

Förväntade resultat

Om hypotesen skulle hålla, skulle en ny banbrytande teknik kunna utvecklas som, efter ombyggnad, skulle kunna appliceras i torkpartier på dagens pappersmaskiner. Användningen av pappersmassor, som skulle kunna tillverkas vid höga vedutbyten, skulle på så sätt gynnas och våtstarka papper som kan ersätta plast i många applikationer skulle kunna börja tillverkas.

Budget

Projektet hade en total budget på 1 000 000 SEK.

Mer information

Gunilla Pettersson, projektledare
Mittuniversitetet
070-2000525
gunilla.pettersson@miun.se