Biobaserade piezofibrer för tekniska textilier – steg 1

Syftet med detta projekt är att utvärdera och utveckla biobaserade termoplastiska polymerer (bioplaster) för högvärdiga tillämpningar i tekniska textilier, baserat på deras potentiella piezoelektriska egenskaper.

Utvecklingen av högvärdiga tillämpningar för bioplast är en nyckel för att främja en fortsatt tillväxt av bioplastsektorn. Detta projekt syftar till att utforska en sådan tillämpning (av högt värde): biobaserade piezoelektriska fibrer för tekniska textilier.

Ett piezoelektriskt material är ett material som kan generera ett elektriskt fält när det deformeras. Ny forskning tyder på att den biobaserade sektorn kan ge en ny innovativ källa för piezoelektriska polymerer.

Därför är detta viktigt

Projektet vill undersöka möjligheten att använda bioplaster i en högteknologisk tillämpning: piezoelektriska textilfibrer eller plastfilmer som kan användas som sensorer eller för att generera el. Ett framgångsrikt projekt skulle leda till att bioplaster kan ersätta de fossilbaserade och fluorerade plaster som för närvarande används i dessa tillämpningar. Det skulle också visa på en ny tillämpning för bioplaster där det skulle vara motiverat att betala de relativt höga priser som bioplaster för närvarande betingar.

Förväntat resultat

Resultaten kommer att ligga till grund för fortsatt forskning där funktionella piezofibrer utvecklas baserade på biopolymerer lämpliga för användning i tekniska textilier.

Ett nybildat tvärvetenskapligt team kommer att samarbeta mot de förväntade resultaten genom att:

1. Välja material, i nära samarbete mellan intressenter som är aktiva inom utveckling av biopolymerer, smältspinning och grafenbeläggningar; utvärdera flera biopolymerer med avseende på piezoelektrisk aktivitet, spinnbarhet och kompatibilitet med en grafenbeläggning som skulle utgöra en yttre elektrod.

2. Utveckla koncept, i nära samarbete mellan intressenter som ser en användning för biobaserade sensorfibrer integrerade i sina produkter. Egenskaperna hos utvalda biopolymerer kommer att utvärderas med avseende på användning i produktapplikationerna.

Deltagare

Gaia Biomaterials, (SE), Senbis (NL), Grafren (SE), Camfil (SE), Andritz (D) och RISE Research Institutes of Sweden AB (SE).

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på drygt 900 KSEK och kommer att pågå under 6 månader – från maj till november 2024.