Biobaserad barriär för att ersätta aluminium

Idag används ett tunt lager av aluminium som barriär i många förpackningsprodukter. Projektet ska pröva om det är möjligt att utveckla ett biobaserat alternativ till de barriärlösningar som bygger på aluminium. Att producera aluminiumfolie är en energikrävande process och att istället använda ett material baserat på skogsråvara skulle vara ett steg på vägen mot en bioekonomi.

Förväntat resultat

Projektens mål är att ersätta det tunna skicket av aluminium med ett biobaserat alternativ, baserat på kartong. Denna kartong tillsammans med en biobaserad film har potential att ersätta aluminiumfolie som gasbarriär. Satsningen ska även genomföra ett antal pilotstudier kring implementeringen av tekniken på en industriell skala.

Deltagare

Iggesund Paperboard, Holmen AB, RISE och Tallriksfabriken samt ett antal projektparter och underleverantörer vilka täcker hela värdekedjan.

Budget & tidsplan

Projektets budget är 1 790 000 SEK och genomförs under en sexmånadersperiod med start i november 2018.

Mer information

Füsun Biber, projektledare, Holmen utveckling
070-53 224 63
fusun.biber@holmen.com