Biobaserad barriär för att ersätta aluminium – steg 1

Projektet pågick mellan november 2018 och juni 2019.

Projektet prövade om det var möjligt att utveckla ett biobaserat alternativ till de barriärlösningar som bygger på aluminium. Syftet var att skapa en ny applikation för svenska skogsråvaror och utveckla ett biobaserat förnybart barriärmaterial som är lämpligt för att ersätta energikrävande aluminiumfolie.

Deltagare

Iggesund Paperboard, Holmen AB och Tallriksfabriken samt ett antal projektparter och underleverantörer vilka täckte hela värdekedjan.

Budget

Projektets budget var 1 690 000 SEK.

Därför var detta viktigt

Idag används ett tunt lager av aluminium som barriär i många förpackningsprodukter. Att producera aluminiumfolie är en energikrävande process och att istället använda ett material baserat på skogsråvara skulle vara ett steg på vägen mot en bioekonomi.

Förväntade resultat

Projektens mål var att ersätta det tunna skicket av aluminium med ett biobaserat alternativ, baserat på kartong. Denna kartong tillsammans med en biobaserad film skulle ha potential att ersätta aluminiumfolie som gasbarriär. Satsningen skulle även genomföra ett antal pilotstudier kring implementeringen av tekniken på en industriell skala.

Konkreta resultat

Flera lyckade provkörningar genomfördes på pilotbestrykningsanläggningen i Iggesund för att utveckla både material och processkunskapen och därmed öka möjligheter att använda det förnybara barriärmaterialet i storskalig industriell produktion. Applikationstekniken fungerade som förväntat och materialtester visar både bra gas- och fetbarriäregenskaper som är i närheten av dessa barriäregenskaper för aluminium. Syrebarriär testades med standard OTR ”Oxygen Transmission rate” metoden och värdena visade nivå som är nära aluminiumgasbarriärvärden.

Biobaserad barriär. Bild: Holmen

Nästa steg

Det finns en stor utvecklingspotential för både biobaserat barriärmaterial och applikationstekniken. Med utvecklingen av dessa kan ett viktigt steg tas för att flytta Sverige mot en biobaserad samhällsekonomi. Det krävs dock stora investeringar att skala upp processen. En omfattande lönsamhetsanalys måste göras för att kunna gå vidare till nästa steg.