Avancerade biobaserade kompositer – steg 1

CelluXtremes vision är att bidra till hållbar utveckling genom att producera en ny generation av avancerade och biobaserade kompositmaterial som minskar behovet av fossila resurser och energi samt användning av farliga kemikalier och behov av deponi. I projektet kommer grundläggande förutsättningar för utveckling av ett biobaserat kompositkoncept att verifieras.

Därför är detta viktigt

Kompositmaterial har god prestanda och är ett viktigt bidrag i bland annat omställningen till lättare fordon och effektivare vindkraft, men kompositindustrin står inför hållbarhetsutmaningar. Användandet av fossila råvaror i produktionen måste minskas och återvinningsfrågan behöver lösas. CelluXtremes vision är att bidra till en hållbar utveckling genom att ta fram en ny generation avancerade och biobaserade kompositmaterial med stark hållbarhetsprofil.

Projektet kommer inte bara undersöka den tekniska potentialen, utan även bidra till en ökad förståelse för vilka kundbehov och hållbarhetsvärden som kompositkonceptet kan komma att möta och som blir viktiga att utveckla i fortsatta steg.

Om ett helt biobaserat koncept kan utvecklas för konstruktion och tillverkning av högpresterande komponenter och produkter, kan relevanta marknadssegment erbjudas ett hållbart alternativ till dagens glas- och kolfiber.

Förväntat resultat

Projektet handlar om att tekniskt verifiera de grundläggande förutsättningarna för utvecklingen av ett biobaserat kompositmaterial baserat på CelluXtremes starka och styva fibrer. Kompositkonceptet är idag på TRL2 och målet med projektet är en förflyttning till TRL3.

Deltagare

CelluXtreme och RISE.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 440 000 SEK och kommer att pågå under sex månader – från maj till oktober 2022.