Avancerade biobaserade kompositer – steg 1

Projektet pågick mellan maj och oktober 2022.

CelluXtremes vision är att bidra till hållbar utveckling genom att producera en ny generation av avancerade och biobaserade kompositmaterial som minskar behovet av fossila resurser och energi samt användning av farliga kemikalier och behov av deponi. I projektet skulle grundläggande förutsättningar för utveckling av ett biobaserat kompositkoncept att verifieras.

Deltagare

CelluXtreme och RISE.

Budget

Projektets budget var 440 000 SEK.

Därför var detta viktigt

Kompositmaterial har god prestanda och är ett viktigt bidrag i bland annat omställningen till lättare fordon och effektivare vindkraft, men kompositindustrin står inför hållbarhetsutmaningar. Användandet av fossila råvaror i produktionen måste minskas och återvinningsfrågan behöver lösas. CelluXtremes vision är att bidra till en hållbar utveckling genom att ta fram en ny generation avancerade och biobaserade kompositmaterial med stark hållbarhetsprofil.

Projektet skulle inte bara undersöka den tekniska potentialen, utan även bidra till en ökad förståelse för vilka kundbehov och hållbarhetsvärden som kompositkonceptet kan komma att möta och som blir viktiga att utveckla i fortsatta steg.

Om ett helt biobaserat koncept skulle kunna utvecklas för konstruktion och tillverkning av högpresterande komponenter och produkter, skulle relevanta marknadssegment kunna erbjudas ett hållbart alternativ till dagens glas- och kolfiber.

Förväntade resultat

Projektet handlade om att tekniskt verifiera de grundläggande förutsättningarna för utvecklingen av ett biobaserat kompositmaterial baserat på CelluXtremes starka och styva fibrer. Kompositkonceptet var vid projektets start på TRL2 och målet med projektet var en förflyttning till TRL3.

Konkreta resultat

De grundläggande förutsättningarna för tillverkning av strukturerade kompositmaterial med CelluXtremes fiber som bas har verifierats. Projektet har visat att CelluXtrems fiber fungerar väl med så väl ett konventionellt epoxisystem som ett biobaserat. Det går lätt att väta fibrerna, härda och skära till materialprover. Materialprovningen har visa att CelluXtremes fibrer ger ökad styvhet och energiupptagning i jämförelse med ett rent epoxiprov.

Arbetet med PLA kom inte hela vägen i mål. Att hitta en fungerande metod för att tillverka prover visade sig vara svårt. Fina PLA-filmer kunde tillverkas men det gick inte att pressa ihop två filmer med fibrer emellan utan kraftig bubbelbildning. I stället pressades slutligen CelluXtreme-fibrer in i en PLA film. Materialprover kunde tillverkas och materialprovningen visade att CelluXtremes fibrerna förstärker PLA-filmen och resulterar i högre modul och energiupptagningsförmåga.

Sammantaget har projektet levererat viktiga resultat för CelluXtremes fortsatta utveckling av ett kompositkoncept baserat på företagets starka, styva och lätta fibrer. Den tekniska mognaden har gått från TRL2 till TRL3-4. Det fortsatta verifieringsarbetet och utvecklingen av demonstratorer kommer att fortsätta i ett projekt som finansierats av Lighter.

Extern synlighet

Delar från projektet presenterades av CelluXtreme på Sustainable Composites Conference den 10 november 2022.

Nästa steg

Resultaten från projektet tas omedelbart vidare i ett efterföljande projekt som finansieras av SIP-Lighter inom programmet för små företag. Där kommer fortsatt utveckling och verifiering av kompositmaterial göras och målet är att ta fram ett antal materialdemonstratorer.