Användning av teknik från stålindustrin för serieproduktion av träprodukter – steg 1

Kan vi lära av stålindustrin för att skapa en kostnadseffektiv teknik för att bearbeta trä?

Det här projektet har undersökt hur högproduktiva tekniker liknande de som används i stålindustrin skulle kunna användas för att kostnadseffektivt bearbeta och vidareförädla trä.

Därför är det viktigt

Genom en automatiserad vidareförädling av trä skapas förutsättning för en konkurrenskraftig, miljövänlig och lönsam produktion i Sverige. Det bidrar också till att öka värdet på inhemsk råvara.

Deltagare

I projektet har Swerea MEFOS, LTU Träteknik och Sveaskog deltagit.

Resultat

Projektet har kommit fram till att stålteknik är gynnsam för träbearbetning. Projektet har praktiskt visat att valsning är en effektiv och kvalitetshöjande process för att hårdgöra furu och kan bearbeta kvistar effektivt.

Framtida potential

Grunden till tekniken har provats och håller. Nu behöver processen vidareutvecklas för att passa kunders önskemål kring process- och produktkrav.

Läs mer i projektets slutrapport

Kontaktperson: Annika Nilsson, Swerea MEFOS

HHP 19_exempel

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?