3D-skriven komposit av cellulosa och spindelsilke – steg 1

3D-printing är en teknologi som spås förändra tillverkning och produktionslogistik radikalt.  Här testas en 3D-printad komposit av cellulosa och spindelsilke för till exempel implantat.

Projektets mål är att 3D-printa en ny komposit av cellulosa och spindelsilke som har lika bra, eller bättre, egenskaper än materialen var och en för sig. Projektet undersöker 3D-tillverkning och utforskar olika aspekter av material, tekniker, kompetenser och marknader.

Därför är det viktigt

Övergången från ett fossil- till biobaserat samhälle kräver nya biobaserade material. 3D-printing är en teknologi som radikalt förändrar tillverkning av produkter och produktionslogistik. För implantat kan det leda till helt nya effektiva värdekedjor.

Deltagare

I projektet deltar Innventia och Spiber Technologies

Resultat

Projektet pågår fortfarande men har hittills resulterat i 3D-printade prover som processats på olika sätt och i olika former.

Framtida potential

Projektet vill gärna se en större satsning på biokompositer som biomaterial (inne i kroppen) som involverar fler aktörer längs värdekedjan och där lösningar med olika TRL-nivåer utvärderas. Framtidspotentialen inkluderar implantatmaterial med kontrollerbar biologisk aktivitet. Här finns chansen till högvärdiga material för en stor global marknad.

Läs mer i projektets slutrapport

Mer information

Marie-Claude Béland
Innventia
marieclaude.beland@innventia.com

hhp-3_exempel

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?