3D Bioprinting av funktionella material från ved, WOODINK – steg 1

3D-printing spås revolutionera tillverkningsindustrin. Det här projektet har undersökt möjligheterna att 3D-printa biobaserade material som cellulosa.

För att biobaserade material som cellulosa från träd ska kunna konkurrera med plaster måste de ha samma processmöjligheter. Cellulosa går inte att smälta och därför kan inte samma 3D-printingprocess som för plaster användas. I det här projektet utforskas en möjlig process för att tillverka 3D-strukturer av biomaterial från cellulosa.

Därför är det viktigt

Att skapa 3D-strukturer av trä har länge varit en utmaning. Genom historien har människan dock lyckats tillverka redskap, båtar, möbler mm. av trä. Hittills har det handlat om subtraktiv tillverkning, men i det här projektet undersöks möjligheterna för additiv tillverkning, även kallat 3D-printing. Eftersom 3D-printing kan få en avgörande roll i tillverkningsindustrin är det intressant att undersöka hur metoden kan användas på biobaserade material från träd.

Deltagare

Projektet har genomförts av Chalmers och Advanced Polymer Technology.

Resultat

Projektet lyckades skriva ut 3D-strukturer bestående av en cellulosa nanofibrill-hydrogel med stor noggrannhet. Dessutom tillverkades ett ledande bläck. Bläck med olika funktionalitet är nödvändiga för att i framtiden kunna tillverka högteknologiska sensorer eller andra elektroaktiva material. Genom dessa resultat visas att cellulosa och andra biopolymerer inte behöver hamna efter när plast och metaller genomgår en ny processrevolution.

Framtida potential

I projektet har det visats att det verkligen fungerar att 3D-skriva nanocellulosa, samt att det går att tillföra funktioner med cellulosa-hydrogelen som bas. Nu kommer projektgruppen att söka pengar för fortsatt arbete med optimering av 3D-skrivning och bläck-blandningar.

Läs mer i projektets slutrapport

Kontaktperson: Karl Håkansson, Chalmers

hhp-11_exempel-3d-bioprinter hhp-11_exempel-3d-utskriven-stol-helt-i-cellulosa

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?