100% biobaserat fluorfritt brandskum från svensk bioråvara – steg 1

Detta projekt fokuserar på en ny metod för fluorfria brandsläckningsskum med 100 % biobaserade ingredienser. Under projektets gång kommer man att utveckla och utvärdera konceptet vidare och via standardiserade brandtester, marknadsanalyser och litteratursökningar kommer man att sträva efter att verifiera konceptet tekniskt, ekonomiskt och ur ett hållbarhetsperspektiv.

Därför är detta viktigt

Enligt en rapport uppgår hälsorelaterade kostnader relaterade till PFAS-utsläpp till 52-84 milliarder euro per år i EU och brandskum kan vara en huvudsaklig källa till lokala PFAS utsläpp till naturen. Problemen är välkända från svensk media – sjöarna kring Arlanda och vattnet i Ronneby/invid Kallinge flygplats. Om projektet kan visa en biobaserad teknologi som kan ersätta fluorbaserade skum, kan kostnaderna minskas avsevärt för samhället och nya exportintäkter skapas för svensk industri – baserat på svensk teknologi och svensk biomassa.

Förväntat resultat

Projektet hoppas kunna visa:

  • Att den patenterade teknologin kan tillämpas i brandsläckare och kommer att ge en effektiv brandsläckning (TRL-hypotes)
  • Det kommer att finnas en stark marknadsacceptans för teknologin, även om vissa tekniska förändringar (till exempel av brandsläckarens design) kan komma att krävas (MRL-hypotes)
  • Att teknologin bidrar till starkt ökad hållbarhet miljömässigt och står sig väl jämfört med konkurrerande fluorfria alternativ ur ett miljöperspektiv.

Deltagare

Infiniton AB och Dafo Fomtec AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 617 000 SEK och kommer att pågå under fem månader – från maj till oktober 2022.

Bilden visar utfallet av ett lyckat standardiserat brandtest där ett brandskum har släckt ett fat med med brinnande kolvätebränsle. Därefter görs ett så kallat ”burnbacktest” där en cylinder sätts i mitten av skummet för att exponera bränsle som tänds på igen. Tiden tills bränslet runt om kring facklan i mitten har återantänts mäts och det är viktigt att denna tid blir längre än en viss specificerad tid för att skummet ska kunna certifieras och få högsta klassificering. Att nå dit med våra skum är projektparternas långsiktiga målsättning.