Presentationer från informationsmöte 27 november 2020

Den 27 november 2020 höll BioInnovation tillsammans med Vinnova och representanter för koordineringsprojektet ett informationsmöte om utlysningen ”Doktorand- och post doc-projekt för resurssmarta industriella processer”. Vid informationsmötet gavs lärosäten möjlighet att presentera sina verksamheter. Här hittar du presentationer från mötet.

Utlysningen är öppen för ansökningar till och med den 4 maj 2021, kl. 14.00. Ansökningar görs via Vinnova. Här hittar du mer information om utlysningen.

Presentation om utlysningen

Information om utlysningen Doktorand- och post doc-projekt för resurssmarta industriella processer (pdf)

Presentationer från lärosäten

Presentation från Chalmers (pdf)
Merima Hasani, docent

Presentation från Högskolan i Borås (pdf)
Mikael Skrifvars, professor

Presentation från KTH (pdf)
Mikael Lindström, skolchef och professor

Presentation från Stockholms universitet (pdf)
Aji Mathew, professor

Presentation från Mittuniversitetet (pdf)
Kaarlo Niskanen, professor