Områden

BioInnovations vision är att Sverige ställt om till en bioekonomi 2050. För att visionen ska bli verklighet krävs att flera branscher och sektorer samverkar för att generera nya lösningar från forskning och utveckling med bas i biobaserade råvaror.

BioInnovation fokuserar på tre områden:

Material
Konstruktion och design
Kemikalier och energi

Varje område har ett Expert Team kopplat till sig som leds av en ordförande med uppgift att samordna arbetet. Är du intresserad av att engagera dig i något område, kontakta respektive ordförande. Det finns också möjlighet att engagera sig som intressent i BioInnovation och få möjlighet att lyfta fram de behov och möjligheter man som företag eller organisation ser för ökad innovation och forskning. Läs mer om hur du blir intressent här.