Utlysningen hypotesprövning steg 1 har öppnat

Hypotesprövning är BioInnovations snabbspår och ger projekt möjlighet att utvärdera ett koncept eller en idé under ett halvårs tid. Projekten karaktäriseras av visionära idéer som kan bidra till övergången till en biobaserad ekonomi.

I steg 1 kan projekt söka maximalt 500 000 kr. De projekt som visat sig lyckosamma kan sedan gå vidare och ansöka om steg 2 där de under en längre tidsperiod får en större finansiering.

Utlysningen vänder sig i första hand till tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster.

Anna Wiberg

Anna Wiberg, programchef, BioInnovation.

– Vi är glada över att många företag har hittat ”hypotesprövning” och att ansökningarna hela tiden ökar och ser nu flera spännande projekt som gått vidare till steg 2. Det känns därför bra att åter öppna för steg 1 där vi välkomnar nya spännande projektidéer, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

Sista ansökningsdag är den 3 mars 2021, kl. 14.00.

Läs mer om utlysningen här.

Utlysningstexten i sin helhet hittar du på Vinnovas webbplats. Ansökningar till utlysningen görs via Vinnovas Intressentportal.