Satsning på resurssmarta processer säkrar konkurrenskraft

BioInnovation planerar i slutet av året att öppna en större utlysning av doktorand- och post doc-projekt in en företagsforskarskola för Resurssmarta processer. Det här är en naturlig fortsättning på tidigare utlysningar kring nyckelteknologier, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

Anna Wiberg, programchef BioInnovation.

Genom två tematiska utlysningar i BioInnovation har programmet nu startat ett tiotal projekt kring utveckling av nyckelteknologier för tillverkning av biobaserade produkter – och även framåt finns ett tydligt behov att ytterligare fokusera på processrelaterad teknik- och kompetensutveckling.

Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

Torgny Persson, forskningsdirektör på Skogsindustrierna och Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM, som båda är verksamma i BioInnovations programstyrelse, är överens om att det finns stora möjligheter med riktad forskning och utveckling inom området.

– Jag ser ett stort behov att utveckla och effektivisera dagens produktionsprocesser för massa, papper och kartong. Vi behöver både ny teknik, ny kunskap och säkerställa kompetensförsörjningen inom området, säger Torgny Persson.

– För kemi-, bränsle- och plastindustri finns ett intresse av att kunna använda mer av de strömmar som blir över vid tillverkning av pappersmassa och annan biobaserad råvara från jordbruket. Men för att det ska fungera behövs tekniska lösningar för att rena fram rätt molekyler och för hur man bygger in nya råvaror i befintliga industrier, säger Nils Hannerz och fortsätter;

– Därför är satsningen oerhört viktig. Vi behöver stödja forskning men även utbildning av nya forskare som kan se till att de finns ingenjörer med rätt kompetens att rekrytera till industrin, säger Nils Hannerz.

Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM.

Företagsforskarskola – ett resultat av företagens engagemang

BioInnovation planerar nu för att lysa ut doktorand- och post doc-projekt inom området resurssmarta industriella processer. Utlysningen genomförs i samverkan med Vinnova.

– Företagsforskarskolan är ett initiativ som kommer direkt ur företagens engagemang. Den är ett viktigt steg för att bibehålla en konkurrenskraftig biobaserad industri. Ökad kunskap om resurssmarta processer säkrar effektiv användning av bioråvaran och bidrar till utveckling och hållbar tillväxt i en svensk cirkulär bioekonomi, avslutar Torgny Persson.

Läs mer om den planerade utlysningen.
Ta del av förhandsinformation på Vinnovas webb.