11 nya projekt för biobaserad utveckling

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har nyligen beslutat om medel för nya projekt som delar på 4,8 miljoner kronor.

 

Anna Wiberg

Anna Wiberg, programchef BioInnovation

– Det är spännande att vi nu startar 11 nya hypotesprövningsprojekt med en bred variation av inriktningar. Här finns exempelvis initiativ som arbetar för att utveckla ett nedbrytbart ifyllnadsmaterial som ska användas i konstgräsanläggningar för fotboll i projektet BioPitch, och projekt som vill skapa kolfiberkompositer från skogsråvaran lignin. Samtliga projekt har en stor potential att göra skillnad för en hållbar biobaserad samhällsutveckling, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

Beviljade projekt är

 • Biobaserade lim från bark för tillverkning av träpaneler
 • Biobaserad barriär för att ersätta aluminium
 • Förnyelsebar basolja från biobaserade råvaror
 • Streamateria Virtual Gateway
 • Hållbart miljövänligt trä genom skräddarsydd impregnering
 • PhaterTex: Biobased and biodegradable textiles from bioplastics and feathers
 • Förädling av biokol för en effektivare användning som jordförbättrare i urban förorenad mark
 • Andmat – en vattenbaserad biomassa med potential
 • BioPitch
 • Trägrund
 • Helt ligninbaserade kolfiberkompositer.

Läs mer om projekten här. Information om projekten publiceras löpande.

Om utlysningen för hypotesprövning

Projekten har beviljats medel inom utlysningen hypotesprövning steg 1. Utlysningsformen ska stötta kreativa, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ fråga som bidrar till och drar nytta av övergången till en bioekonomi. Nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre i dessa projekt än i mer traditionella.

Projekt inom hypotesprövning finansieras med högst 500 000 kr. Av de stödberättigande kostnaderna i ett projekt ska minst 50 procent täckas av projektparter som är företag. Projekten kan pågå i max sex månader.

En ny utlysning för hypotesprövning steg 1 öppnar den 4 december. Läs mer om utlysningen.