Workshop: tema nybyggnation – Framtidens biobaserade byggande och boende

Byggande av nytt innovations- och teknikcentrum på Linnéuniversitetet.

Träbyggandet i flera våningar ökar nu snabbt i Sverige och TMFs prognos för 2017 visar på en ökning med hela 25% från föregående år. Projektet Framtidens biobaserade byggande och boende (FBBB) har som mål att bidra till en omställning som möjliggör mer byggande i trä. Den 13 juni hölls därför en workshop i Växjö bland pågående träbyggnadsprojekt. Man samlades för att diskutera projektresultat så här långt rörande de delar som handlar om nybyggnation. Drygt 35 personer deltog från företag, kommuner och forskningsutförare.

Under förmiddagen berättade Jerker Lessing från BoKlok AB och Johan Thorsell från Växjö kommun varför de ser det som viktigt att delta i utvecklings och innovationsprojekt. Båda två underströk vikten av att följa utvecklingen för att det gynnar deras interna utvecklingsprocess.

Under eftermiddagen genomfördes workshops inom FBBB:s 5 delprojekt, som är kopplade till nybyggnation. För workshopen om höga hus i trä diskuterades olika typer av möjliga byggsystem och inom processutveckling diskuterades montagefrågor. Därefter genomfördes en serie workshops kring produktutveckling av byggnadsdelar som klimatskal, bjälklag och nya skivmaterial.

Projektet går nu in i sina andra halva där resultaten skall komma ut och tillämpas bland intressenter i olika typer av demonstrationsprojekt. En del är redan genomförda med koppling mot bland annat informationsöverföring i tillverkningsprocessen, andra kommer att visas i form av utvecklade produkter.