Wood First – ny utbildning om träbyggnadsstrategi

Trästad Sverige lanserar nu en digital version av utbildningen Wood First för kommuner och regioner som vill ha stöd i arbetet med att ta fram, uppdatera eller följa upp en träbyggnadsstrategi eller färdplan för klimatneutralt byggande. Det skriver Svensk Byggtidning. Utbildningen bygger delvis på resultat från BioInnovation-projektet FBBB:s delprojekt Beslutsstöd vid upphandling.

Sverige är världsledande inom modernt träbyggande och allt fler beställare väljer trä. Idag byggs mer än tjugo procent av flerbostadshusen och en stadigt växande andel av skolor, äldreboenden, idrottshallar och andra samhällsfastigheter i trä. Samtidigt finns det fortfarande en osäkerhet hos många beställare som är vana vid att bygga med andra material. Wood First är ett digitalt utbildningsprogram och processtöd för aktörer som vill bli tryggare i sin beställarroll:

– Forskning visar att det är klimatsmart att bygga i trä. För att nå klimatmålen behöver Sveriges kommuner och regioner satsa på träbyggandet. I Wood First går vi igenom hur man tar fram en strategi samt vilka ramar, förutsättningar och verktyg som finns. Vi hjälper också till med samverkan och införande av strategin, säger Jessica Becker, projektkoordinator Trästad Sverige, till Svensk Byggtidning.

Wood First är ett samverkansprojekt mellan Trästad SverigeWSP AdvisoryLinköpings universitet och RISE.

Källa: Svensk Byggtidning

Läs hela artikeln i Svensk Byggtidning.

Läs mer om Framtidens biobaserade byggande och boende (FBBB).

Läs mer om Trästad och Wood First.