ViridiFibra tar odlingsduk till marknaden

Ett av de konkreta resultaten från innovationsprojektet ENTIS var utvecklingen av en biobaserad odlingsduk för jordbruket. Nu ska företaget ViridiFibra ta odlingsduken till marknaden.

ViridiFibra vann Wargön Innovations tävling ”Material och metoder för framtidens jordbruk 2019”.

Tillsammans med innovatören Heikki Sojakka från företaget Fiber-X i Markaryd, där duken produceras, planerar Lidköpingsbaserade ViridiFibra att främst rikta in produkten till jordbruk och frilandsodling. Det finns även goda möjligheter för kommuner och offentliga institutioner att exempelvis underlätta sin ogräshantering i park- och gatumiljöer med hjälp av duken.

Linus Andersson, Johan Gestrinius och Tony Svensk tillsammans med Heikki Sojakka, är personerna bakom ViridiFibra, som ska marknadsföra odlingsduken.

– En stor utmaning för jordbruket idag är de mikroplaster som sprids. Svenska lantbrukare lägger tid och minskar konkurrenskraften på att plocka upp de fossilbaserade odlingsdukarna idag, till skillnad från lantbrukare i andra länder där fossilbaserade dukar ibland plöjs ned i jorden. Vår duk blir då ett intressant alternativ eftersom den uppfyller traditionella dukars standard men är biobaserad och inte innehåller plast, berättar Tony Svensk, vice vd för ViridiFibra.

Odlingsduken är tillverkad av cellulosa från skogsråvara i dagsläget, men den finns ambitioner att hitta lösningar med material hämtat från jordbrukets resurser som till exempel olika halmsorter, oljelin, hampa och ull.

– Idag är duken 50 centimeter bred och bryts ned på ungefär tre månader vilket gör att den lämpar sig för säsongsodlare av exempelvis köksväxter och diverse grönsaker, men lämpar sig också bra i förberedande stadier av odling. Ett annat användbart område för duken är parkmiljöer inom kommuner, där duken kan användas för att ge bättre förutsättningar efter nyplantering och minska ogräshantering. På sikt vill vi gärna göra duken så storskalig som möjligt och arbetar för att få fram en bredare variant, berättar Johan Gestrinius, vd.

– Produkten har genomgått flera tester och försäljningsmässigt ser vi Sverige som ett första steg, men vi vill gärna nå globala marknader, säger Johan Gestrinius.

Nyligen blev ViridiFibra vinnare av Wargön Innovations tävling ”Material och metoder för framtidens jordbruk 2019” vilket innebar att företaget fick ta emot 100 000 kr i utvecklingscheckar. Med hjälp av checkarna ska ViridiFibra fortsätta att utveckla den nuvarande produkten samt nya innovativa lösningar.

– Eftersom det är en pappersbaserad produkt gör det att man skulle kunna applicera olika ämnen i pappret. Där finns små naturliga hålrum där det exempelvis kan adderas näringsämnen som utsöndras allt eftersom duken bryts ned, förklarar Tony Svensk.

Läs mer om ViridiFibra här: https://www.viridifibra.se/

Innovationsprojektet Etablera närodlad textil i Sverige (ENTIS) pågick under 3 år och avslutades under hösten 2018. Här kan du läsa mer om projektet: https://www.bioinnovation.se/projekt/narodlad-textil-i-sverige/