Vill få fler masterstudenter till processtekniska utbildningar

Attraktiva utbildningar för resurssmarta industriella processer, samt fler masterstudenter till området. Dessa är mål som Carl Moser, projektledare på Skogsindustrierna, nu ska ta sig an i en långsiktig Vinnova-finansierad satsning via BioInnovation.

Carl Moser, Skogsindustrierna

Carl Moser, Skogsindustrierna.

Projektet, som sträcker sig till år 2026, ska pågå parallellt med Företagsforskarskolan Resurssmarta processer. Satsningarna ska stärka varandra och bidra till ökat utbyte mellan studenter, industri, utbildare och forskare.

Varför är detta viktigt?

– Vi är mitt i en otrolig industriell utveckling. Vi får snabbare, smartare och inte minst mer resurseffektiva processer. Men för att kunna bibehålla denna utveckling på sikt, så kommer det att finnas ett enormt behov av kompetens, förklarar Carl Moser.

Det finns en mängd kurser på masternivå inom området, men det saknas en nationell samordning. Ett mål är därför att etablera en plattform för samordning såväl mellan kurser som mellan utbildningsanordnare. På sikt vill man också se att disputerade doktorander från företagsforskarskolan kan bidra i utvecklingen av kurserna och medverka som lärare.

Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna. Foto: Johan Olsson.

– Det här kommer vi att titta på i dialog med universiteten. Det kan exempelvis handla om att ge studenter större möjligheter att söka exjobb med handledare från andra universitet, säger Carl Moser.

– Skogsindustrin behöver fler duktiga medarbetare som kan implementera processnära forskning i industrin, konstaterar Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna, som tillsammans med Nils Hannerz, näringspolitisk chef på IKEM, är initiativtagare till projektet.

– Med satsningen får vi möjlighet att säkra den framtida lärarkapaciteten, och får en möjlighet att visa att det är ett attraktivt område för studenter att söka sig till, säger Nils Hannerz.

Nils Hannerz, näringspolitisk chef, IKEM. Foto: Bengt Säll.

Aktiviteter påbörjas hösten 2022 i ett pilotprojekt på Chalmers och KTH.

– Vi ska ha aktiviteter för studenterna från deras första dag och kontinuerligt därefter tills dess att studenterna väljer masterutbildningar, berättar Carl Moser.

Läs mer om företagsforskarskolan Resurssmarta processer här!