Vetandets värld i P1 om framtidens bränsle – det svarta guldet från skogen

Jakten pågår för fullt efter ett klimatsmart drivmedel framtaget ur skogens restprodukter. Flera olika satsningar görs på att utveckla nya metoder att omvandla skogens lignin till bränsle åt våra fordon. Vetandets värld beskriver nuläget och möjligheterna för framtidens bränsleproduktion. En framtid som ligger inom räckhåll med hjälp av bland annat Innovationsprojektet BioLi2.0 och dess forskning på framtagning av ligninbränsle.

Lyssna på avsnittet i P1 här.

Från massabrukets svartlut till alltmer raffinerade drivmedel ur skogens lignin. Sverige har åtagit sig att minska fordonsparkens koldioxidutsläpp med 70 procent till år 2030. Drivmedelsindustrin letar efter nya produkter att ersätta fossil råolja med. Skogens lignin, som tidigare betraktats som en besvärlig restprodukt av massaindustrin, ses numera som en intressant potentiell råvara.

I programmet hör du Rikard Gebart, professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet, Marie Anheden, projektledare för RISE i Stockholm och Sören Eriksson, marknadsutvecklingsansvarig för Preem Stockholm.

Marie Anheden, RISE (foto: Per Helgesson/Sveriges Radio).