Världens första skor av gamla kläder 3D-printas

För första gången har återvunnen textil använts som råvara för att tillverka 3D-printade skor. Projektet banar väg för en ny, lokalbaserad och individanpassad modeproduktion.
– Efterfrågan på mer hållbara produkter är jättestor. Det är ingen fråga om att människor kommer att vilja köpa sådana här skor om vi sätter dem på marknaden, säger designern Chris Margretts från företaget The Sole Theory i ett pressmeddelande från Wargön Innovation och Innovatum Science Park.

Varje år importeras inte färre än 40 miljoner par skor till Sverige. Produktionen sker ofta med stor miljöpåverkan i Asien. Samtidigt går stora mängder uttjänt textil till förbränning i Sverige. När Chris Margretts började fundera kring hur man kan motverka resursslöseriet fick han idén att använda fibrer från kasserade textilier till att göra nya och närproducerade skor.

– De enorma mängderna material från Ostasien, inte minst i form av kläder och skor som flygs hit, har ett oerhört stort koldioxid-fotavtryck. Sedan hamnar det bara i soporna. Den stora grejen med det vi gör är att återvinna textilt material för att tillverka skor genom 3D-printing.

Chris Margretts, The Sole Theory. Foto: Filippa Bohlin.

Chris Margretts, The Sole Theory. Foto: Filippa Bohlin.

Smart ur miljöperspektiv
Beräkningar visar att miljöbelastningen kan minska med upp till 95 procent per sko. Materialet som skorna printas av, filamentet, består av rivna textilfibrer från Wargön Innovations test- och demoanläggning som gått via Stockholms universitets återvinningsprocess för bearbetning och vidare till företaget Add North som i sin tur tillsatt polyester. Sist i produktionskedjan finns företaget ZYYX Labs som utvecklar toppmoderna 3D-printingsmaskiner.

– Vi tror att 3D-skrivaren kommer att bli ett redskap ungefär som datorn för en ingenjör framöver och inriktar oss mot företagslösningar som är tekniskt applicerbara och som kan hjälpa kunderna. I det här fallet med inblandade textilfibrer hade jag förväntat mig fler stopp, men resultatet blev snarare plus, plus, säger Tomas Bengtsson, vd,  på ZYYX Labs.

Radikal systeminnovation
Skoprojektet initierar en radikal systeminnovation som kan bli en potentiell game changer för modebranschen. Att 3D-printa skor med textilt spill som råvara är ett första steg, men tekniken kan också användas till att 3D-printa andra typer av konsumentvaror och komponenter inom tillverkningsindustrin.

– Den traditionella produktionen kommer att bestå, men det kommer att bli ett alternativ med 3D-printing-affärer och drop-off-ställen för materialåtervinning. Du kommer att kunna ta förra säsongens mode till ett ställe och återvinna materialet till dagens outfit på ett annat, säger Chris Margretts. Dessutom kan antalet komponenter i ett par skor minska från mellan 20-30 idag till kanske 2-3, vilket skulle underlätta återvinning enormt, fortsätter han.

3D-printing och kroppsscanning
Chris Margretts och övriga parter i projektet hoppas nu kunna fortsätta med utvecklingen av 3D-printade skor med textilråvara men också andra biobaserade material. Under steg ett i projektet upptäckte de flera områden som kan förbättras och utvecklas. Framöver kan det handla om att gå från en enkel sandal till att producera mer avancerade produkter.

– Så småningom kanske vi kan göra sneakers. Men klart är att 3D-printing kan användas för att skapa personligt anpassade skor på beställning, där människor kan skanna sina fötter för att få perfekt passform. Nästa steg handlar bland annat om hur vi kan integrera 3D-kroppsscanning i produktionen.

Projektet finansieras via Bioinnovation (med stöd av Vinnova, Formas, Energimyndigheten), tillsammans med projektparterna. I projektet ingår The Sole Theory, Zyyx Labs, Stockholms Universitet och Wargön Innovation.

Läs pressmeddelandet och ta del av bildmaterial här!

Läs mer om projektet här!