TV4 uppmärksammar projekt kring biobaserad skidvalla

Internationella Skidförbundet, FIS, förbjöd nyligen skidvalla som innehåller flour då den anses farlig för miljön. Nu behöver branschen ställa om. En som tänker sig en framtid inom vallaproduktion är Erica Almgren Stenberg som håller på att starta upp tillverkning i en gammal vallafabrik i Västerbottens inland inom ett projekt i BioInnovation.

Se TV4-inslaget om projektet

Läs mer om projektet