Textil från svensk skogsråvara rätt i tiden

I höst avslutas det första innovationsprojektet inom BioInnovation, Etablera närodlad textil i Sverige, ENTIS.
”Vi har samlat relevanta kompetenser och resurser och skapat samarbeten mellan företag som inte brukar samarbeta. På så vis har vi bidragit till att stärka den svenska konkurrenskraften. Med ett konsortium som detta kan vi göra skillnad för bioekonomin och textilområdet”, sade projektledare Erik Perzon under inledningen till innovationsprojektets slutmöte.

Projektet har pågått under tre år och haft en total budget om 43 miljoner kronor. Konsortiet har bestått av drygt 60 aktörer från universitet, institut, offentlig sektor och företag från branscher som till exempel textil- och modeindustri, skogsindustri, verkstadsindustri, möbelindustri och återvinning.

Projektet har bestått av nio delar där koordination, kunskapsplattform, infrastruktur och living labs drivits övergripande mot hela projektet. Övriga fem delprojekt har utvecklat produkter och tjänster med fokus på biobaserade textilrelaterade lösningar. Delprojekten har bland annat fokuserat på textilåtervinning, design för återvinning, hållbar svensk viskos, textila volymprodukter för jordbruket och textillika material från pappersmaskiner.

Erik Perzon

Erik Perzon är projektledare för innovationsprojektet ENTIS och forskare på textil vid RISE/Swerea.

– Detta har varit ett roligt projekt att leda och ett projekt som skapat uppmärksamhet, konstaterar Erik Perzon och berättar att projektet bland annat nyligen uppmärksammades i Dagens Industri.

Anna Wiberg, programansvarig för BioInnovation, ser att projektets frågor är högaktuella.

– Vi kan konstatera att det här varit ett projekt som verkligen legat rätt i tiden. När projektet startade var det få som pratade om hållbarhetsutmaningen för textilbranschen. Nu ser vi att allt fler företag kommunicerar kring hållbarhet. Och att se så många företag i det här konsortiet som tillsammans vill verka för en hållbar utveckling av den svenska textilbranschen är jättespännande, säger Anna Wiberg.

Läs mer om projektet ENTIS.

Fler resultat från projektet kommer att presenteras på BioInnovations årskonferens den 17 januari 2019. Läs mer om konferensen.