Textil av papper uppmärksammades på Berlin Fashion Week

""

Lena-Marie Jensen från BioInnovationsprojektet Etablera närodlad textil i Sverige, ENTIS, var en av talarna när Svenska Ambassaden bjöd in till en seminariekväll om ”The future of fashion – all eyes on fibre innovation” i Berlin den 15 januari.

”From paper to textile – Design for recycling” var temat när Lena-Marie Jensen berättade om vägen fram till att skapa textil av råvara från massaindustrin. Klänningen av svensk träråvara som projektet tagit fram och som fått stor uppmärksamhet visades upp på plats.

– Det är roligt att visa upp resultaten från ENTIS och man får mycket information att ta med sig till projektet. Deltagarna på konferenser och aktiviteter som den här blir i allmänhet överraskade över att materialet är så textillikt som det är, säger Lena-Marie Jensen, projektkoordinator för Smart Textiles och delprojekteledare i ENTIS.

Seminariekvällen var en av aktiviteterna under Fashion Week i Berlin. Kvällen arrangerades av Svenska Ambassaden i samarbete med Svenska Institutet och Borås stad, tillsammans med Hessnatur stiftung.

– På plats fanns 200 representanter från bland annat ett större internationellt e-handelsföretag och aktörer inom textilbranschen. Nästa steg blir att se om det här kan bli en utställning som kan vandra mellan flera ambassader runt om i världen, berättar Lena-Marie Jensen.

Projektet ENTIS leds av Swerea IVF. Smart Textiles i Borås är ansvariga för arbetspaketet ”Design for Recycling”, med syfte att undersöka om det går att producera textila produkter som kan återvinnas med hjälp av redan befintliga processer och infrastrukturer.

Läs mer om ENTIS här!