Ta chansen att bidra till träforskning och industrins utveckling

Att känna till kunders åsikter och önskemål är viktigt för att hitta rätt produkterbjudande. Ett av delprojekten i Framtidens biobaserade byggande och boende genomför just nu en enkätundersökning kring personers syn på trä och trämaterial.

Klicka här för att komma till enkäten (tar ca 10 min att fylla i). Skicka gärna vidare enkäten till vänner och bekanta. Biobiljetter lottas ut bland alla som deltar.

På förhand, tack för dina åsikter och uppfattningar!

Emilia Markström (Luleå tekniska universitet), Jonas Johansson (Mittuniversitetet), Sarah Ebadzadeh (Linköpings universitet), Charlotte Dedye Apelgren (Svenskt Trä), Tomas Nord (Linköpings universitet) och Olof Broman (Luleå tekniska universitet)