Sverige har möjlighet att bli en global spelare inom hållbar textil

Erik Perzon. Carlbergfoto.se

Erik Perzon är projektledare för BioInnovations innovationsprojekt Entis och forskare på textil vid Swerea

Den 4 oktober talade Erik Perzon i riksdagen om våra lokala och globala textilutmaningar och om Sveriges möjlighet att återuppbygga svensk textilproduktion. Initiativtagaren till seminariet var Penilla Gunther som representerar KD i Näringsutskottet. Hon ordnar regelbundet seminarier kring innovation inom svensk industri och denna gång låg fokus på textilbranschen.

– Textilindustrin är inte hållbar idag och vi ser inte att konsumtionen av textil kommer att minska i framtiden. Tvärtom ser vi en ökande befolkning och växande medelklass ibland annat Asien och Afrika. Prognoser visar att Sveriges nettoimport av kläder och hemtextil ökar till 146 000 ton år 2020, jämfört med dagens 121 000 ton, berättade Erik Perzon.

Han fortsatte med att belysa vikten av att tänka i nya banor:
– Vi har två möjligheter. Antingen att öka produktionen av cellulosabaserad textil eller att bli bättre på att återvinna textil. Sverige har gott om skogsråvara och vi kan göra textil av trä. Om vi dessutom kan utveckla återvinningsteknologin för textil så har vi nått ett steg längre.

På plats var 25–30 personer, främst riksdagsledamöter, men också journalister från tidningarna Habit och China-Sweden Business Council. Intresset och engagemanget på plats var stort.

Övriga talare:

  • Maria Ström – Wargön Innovation, även hon engagerad inom BioInnovation
  • Susanne Nejderås – Smart Textile
  • Nicole Rimer – Snickers Workwear

Läs mer om innovationsprojektet ENTIS som forskar på hållbar och närproducerad textil. Projektets senaste rapporteringar hittar du här.