Svensk testbädd för konstgräsplaner väcker internationellt intresse

I slutet av mars samlas 180 representanter från den internationella konstgräsindustrin i Stockholm. Temat för kongressen är branschens klimatavtryck och intresset är stort att besöka den testbädd i Solna där nya hållbara material utvärderas av fotbollsspelare.

Världens första icke-kommersiella testbädd för nya underlag till konstgräsplaner väcker internationellt intresse. I dagarna besöks den av deltagarna på en av konstgräsindustrins största kongresser, i år förlagd till Stockholm den 29-31 mars.

I snart tre år har den Vinnova-finansierade testbädden utvärderat nya, hållbara ifyllnadsmaterial som kan ersätta fossilbaserad plast i dagens fotbollsplaner. Skogsrester, olivkärnor och kork är exempel på innehållet i de nydanande material som utvärderas av fotbollsspelare.

Lars Ekholmer, Stockholms fotbollförbund. Foto: Stockholms Fotbollförbund

– Branschens intresse för nya fossilfria material är stort. Stockholm liksom många andra städer har ambitiösa klimatmål och det här är en chans att visa upp hur fotbollen kan bidra till arbetet för klimatneutrala städer. Fotbollsplaner måste bli mer miljö- och klimatvänliga samtidigt som vi värnar fotbollen, inte minst som en källa till rörelse för barn och unga, säger Lars Ekholmer, ordförande Stockholms fotbollförbund.

Testbädden leds av Stockholms fotbollförbund. De har också varit projektledare för det BioInnovation-projekt som har resulterat i ett nytt FIFA-godkänt ifyllnadsmaterial tillverkat av skogsresterna sågspån och lignin. Fram till sommaren utvärderas det skogsbaserade materialet på testbädden och resultaten hittills visar att det till skillnad från andra biobaserade material fungerar bra i nordiskt klimat.

Robin Johansson, Stockholms Fotbollsförbund. Fotograf: Johan Olsson

Robin Johansson på Stockholms fotbollförbund leder Bioinnovationprojektet och arbetet med testbädden:

– Parametrarna spelbarhet, säkerhet och hållbarhet är lika viktiga när vi tar fram nya material. För att fotbollen ska bidra till en grön omställning behöver vi bygga och utbyta kunskap, där spelar testbädden och sammankomster som de här en otroligt viktig roll.

 

Huvudbild: Fotograf Oskar Omne