Studenter fick designpris för hylla i furu

Sex studenter vid Linköpings universitet har tilldelats Designpriset 2019 av Uppsala Stadsmission. Hyllan – som kallas Furin – utvecklade studenterna som en del inom innovationsprojektet IPOS.

Användandet av barrträ från Sverige inom svensk möbelindustri har minskat kraftigt de senaste årtiondena. Istället importeras en stor mängd lövträ. Målet för innovationsprojektet Svenskt trä – Innovationspotential för det biobaserade samhället (IPOS) – är att öka efterfrågan på svensk träråvara, främst med fokus på furu.

Inom innovationsprojektet, som fått finansiering via BioInnovation, pågår flera innovativa processer i olika delprojekt för att utveckla furans egenskaper. Inom delprojektet DeProtion är ett av målen att utveckla en generell produktutvecklingsmodell som kan användas för träslaget. Forskningen bedrivs vid Linköpings universitet och i arbetet har flera studentgrupper involverats.

Studenterna studerade vid civilingenjörsprogrammet i design- och produktutveckling. Fredrik Henriksson är doktorand och forskar kring produktutvecklingsprocesser. Han följde framtagandet av hyllan som en del av sin forskning.

– Studenterna fick en öppen brief där de fick jobba med en möbelserie. I forskningen ville vi titta på hur och var i utvecklingsprocessen olika beslut fattas när furu används som material. Vi ville också se hur spillbitar från annan produktion kan tillvaratas på ett innovativt sätt, berättar Fredrik Henriksson.

Trähyllan blev så populär att studenterna under hösten tilldelats Designpriset 2019 av Uppsala stadsmission. De kommer också att få hyllan producerad av stadsmissionens sociala företag Hantverksslussen och den kommer att säljas i designbutiker både i Uppsala och Stockholm.

Grattis säger vi!

Trähyllan Furin är byggd i furu av hög kvalitet med en limfog, vilket gör ytan fri från kvistar. Det är annars en utmaning med träslaget. Foto från Uppsala stadsmission.

 

Studenterna Julia Lindhagen, Anna Hagberg, Sofia Holmqvist, Louise Olsson, Magda Klein och Ellinor Pettersson utvecklade trähyllan Furin. Foto: Julia Lindhagen.

Läs mer om innovationsprojektet IPOS.