Stort intresse för matchmakingmöte

Den 7 november bjöd BioInnovation in till ett informations- och matchmakingmöte i Stockholm för aktörer som är intresserade av att bidra med idéer och kunskap i framtida projekt – ett möte som inte bara fylldes med många deltagare utan även flera spännande pitchar.

Omkring 60 deltagare deltog i BioInnovations informations- och matchmakingmöte kring programmets nya tematiska utlysning ”Material med biobaserade komponenter designade för cirkularitet” som ägde rum samma dag som utlysningen öppnade.

Ett växande krav på produkter och lösningar med minskad klimatbelastning, samt ett mer resurseffektivt nyttjande genom cirkulära materialflöden är några av anledningarna bakom inriktningen på BioInnovations nya utlysning, som programchef Anna Wiberg lyfte fram. Vinnovas Anna Ottenhall fanns också på plats och redogjorde för de mer formella kraven som myndigheten ställer på de sökande parterna.

Därtill förväntas samtliga kommande projekt bidra till att öka andelen biobaserade material anpassade för cirkulära flöden på marknaden, samt utveckla biobaserade material eller materialsystem som ger lika bra eller bättre prestanda än befintliga produkter och vara designade för cirkulära flöden.

Därefter fick deltagarna möjlighet att pitcha sina idéer kring potentiella projekt i syfte att hitta samarbetspartners.

Om du är intresserad av att ta del av mer information kring de idéer som pitchades, vänligen kontakta Oscar Högberg.

Läs mer om tematiska utlysning ”Material med biobaserade komponenter designade för cirkularitet”.

Bilder från mötet (fotograf: Johan Olsson);